Portfölj


Per den sista maj 2022 inkluderar vår totala portfölj 30 aktieinnehav.

Sammantaget är portföljen indelad i tre delar; Basportföljen, Utdelningsportföljen och Case-portföljen. Vårt fokus fram till dess att utdelningarna från portföljen till fullo täckte våra löpande kostnader har varit på att bygga upp Utdelningsportföljen.

Därefter har vi breddat vårt fokus på att också bygga upp en Case-portfölj och Basportfölj. Som namnet antyder syftar Case-portföljen till mer opportunistiska investeringar, där t ex investeringstidshorisonten är en annan än vad vi har i de övriga portföljerna. I denna portfölj är det inte sällan också en annan typ av bolag som inkluderas jämfört med våra innehav i övriga två portföljer.

Basportföljen inkluderar fonder samt investmentbolag. Syftet med Basportföljen är att bredda riskspridningen genom att erhålla exponering mot bolag som jag inte faller inom ramen våra ordinarier investeringsområden.

1 comment: