Sunday, 24 July 2022

Evolution: Ett bra men inte ett enastående kvartal

I torsdags presenterade Evolution (EVO) siffrorna för Q2 2022. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i EVO.

Nedan avser Q2 2022 vs. Q2 2021 om inget annat anges.

 • Rörelseintäkterna ökade med 34% och uppgick till 344,0 mEUR (256,7)
 • EBITDA ökade från 174,7 mEUR till 238,2 mEUR, där EBITDA-marginalen kom in på 69,3% (68,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 200,9 mEUR (144,4), vilket motsvarar 0,94 EUR per aktie (0,68) före utspädning
 • Antalet genomförda bets från slutanvändarna uppgick till 24,3 miljarder (17,5)

Intäkterna ökade med 34% och noterade i vanlig ordning ett nytt all-time high. Intäkterna från live casino ökade med 37%, medan RNG-vertikalen (pro-forma) växte med 6%. För EVO är inte 6% tillväxt något som direkt imponerar, men det är ändå positivt att ett förbättrat (om än från låga nivåer) momentum uppvisas inom RNG-affären. Det är dock viktigt att poängtera att slotaffären är betydligt mer konkurrensutsatt än live casino-affären.

Totalt sett härstammade 43% (40) av intäkterna från lokalt reglerade marknader. Det är positivt att andelen intäkter från lokalt reglerade marknader ökar. Detta är inte minst är drivet av omregleringen i den kanadensiska provinsen Ontario samt i Nederländerna.

Ur ett geografiskt perspektiv ökade intäkterna procentuellt mest i Asien (+69%), Nordamerika (+69%) och Övrigt (huvudsakligen Latinamerika, +49%). Som väntat tog Asien i Q2 över positionen som den största intäktsbringande geografiska regionen för EVO. Intäkterna från Asien utgör 32% av EVOs totala intäkter. EVO är en mindre aktör i Asien och jag räknar med fortsatt långsiktig tillväxt inom denna geografiska region samt att Asien kommer att utöka sin position som största geografiska marknad för EVO.

Operationellt är det fortsatt full fart hos EVO. Exempel på detta utgörs av att man har:

 • Öppnat en ny studio i Madrid i Spanien (medelstor studio)
 • Öppnat en ny studio i Yerevan i Armenien (medelstor studio)
 • Lanserat livespel i West Virginia
 • Inlett byggandet av ytterligare en studio i New Jersey
 • Annonserat förvärv av Nolimit City (transaktionen väntas slutföras i Q3)

Som kan utrönas av ovanstående exempel är det fortsatt stort fokus på investeringar och framtida tillväxt. Under Q2 gjordes närmare 1 000 nyanställningar och man har nu över 15 000 anställda, varav 2 200 i Nordamerika. Det säger ganska mycket om EVOs position och utmaningar kring att lansera en signifikant konkurrerande live casino-verksamhet. Utöver vad som nämns ovan har EVO i början på Q3 lanserat en ny live casino-studio i Connecticut.

Avslutningsvis

Som vanligt levererade EVO på en bra nivå. Trots detta kom Q2-siffrorna in lite sämre än mina förväntningar. Det var därför inte med någon direkt klang- och jubelföreställning som jag läste rapporten. Samtidigt känns det lite vanskligt att vara besviken över ett bolag som växer och uppvisar de marginaler som EVO gör.

Zoomar man ut en bit och kollar på de långsiktiga trenderna kan man inte säga annat än att EVO levererar på en fantastisk nivå. VD Martin Carlesund påpekade på rapportpresentationen att de långsiktiga förutsättningarna (= ”the 10 year outlook”) är oförändrade och att det är naturligt att vissa kvartal blir lite bättre än väntat med vissa kvartal blir lite sämre än väntat.

Personligen håller jag med om detta resonemang och att det ibland är för mycket fokus på någon miljon hit eller dit under enskilda kvartal (sedan ter sig generellt den typen av kommentarer att dyka upp mer frekvent när ett bolag överraskar på nedsidan 😀). Vidare är det viktigt att ta i beaktande att EVO för tillfället investerar mycket för att möjliggöra framtida expansion.

När börsen stängde för veckan handlades EVO till kursen 939,70 kr. Givet min vinstprognos för 2022 handlas EVO nu till cirka P/E 23. Jag tycker inte direkt att det är någon superansträngd värdering för ett snabbväxande och höglönsamt bolag.

Potentialen för EVO är fortsatt stor. Som nämns ovan är man en liten aktör i Asien. Endast ett fåtal stater i USA tillåter än så länge iGaming samt att det finns fortsatt god potential att växa i delstater som redan har öppnat upp för iGaming. Landbaserade kasinon utgör ännu den absoluta merparten av den totala kasinomarknaden. Som alltid finns det dock exempelvis regulatoriska risker att ha i beaktande.

Bolaget har nettokassa och man har starka kassaflöden. Jag räknar med en fortsatt stark verksamhetsutveckling från EVO framöver, såväl operationellt som finansiellt.  Om inte annat så planeras mer än hälften av årets 88 spelreleaser att lanseras under det andra halvåret 2022.

Avslutningsvis tycker jag att EVOs VD uttryckte det bra kring Q2-rapporten ”Ur en finansiell synvinkel betraktar jag andra kvartalet som ett bra men inte enastående kvartal”.

6 comments:

 1. Jag äger EVO genom TIN ny teknik, så jag hoppas att bolaget fortsätter leverera framöver! Samma gäller för Embracer, dessa två är väl de två bolag som utgör störst andel i TIN ny teknik tror jag...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Har inte koll TIN på sistone, men senast jag kollade var det de två bolagen i topp i deras portfölj :)

   Delete
 2. Äger 200 aktier som jag fick i samband med netent förvärvet, toppen bolag!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Snyggt! Jag kom också in i EVO via förvärvet av NetEnt :)

   Delete
 3. Att EVO är skuldfritt stämmer inte, 7mdr senast jag kollade

  ReplyDelete
  Replies
  1. Man uppger att man har betalat lite räntekostnader för leasing. I övrigt förkunnas inte någon skuld som medförs vara räntebärande. Förtydlighetens skull har jag nu justerat meningen i texten så att "min poäng" approcheras från "andra hållet" istället.

   Delete