Pages

Thursday 23 December 2021

Jag börjar månadsspara i indexfonder

Som jag skrev i gårdagens inlägg så har vi lagt om amorteringstakten på vårt bolån samt omförhandlat vår bolåneränta. Detta har renderat i att pengar som vi lägger på saker relaterade till vårt boende minskar med 60 000 kr per år, dvs. 5 000 kr per månad.

Om man ser mig som en ”hardcore” stock-picker så kan nog nästa mening komma som en överraskning. De 5 000 kr per månad som nu tillgängliggörs för annat kommer att användas till att månadsspara i indexfonder.

Jag förstår att det kan komma som en chock för många att The Dividend Story-hushållet ska inleda ett månadssparande i indexfonder 😉 Jag är själv lite förvånad faktiskt och det är nog bäst att vi tar en paus på 5 minuter och låter allt sjunka in innan vi fortsätter läsa.

Då kör vi igång igen 😊 Jag tänkte inte ge min syn på indexfonder i detta inlägg. Min syn på stock-picking vs. index investing har inte heller förändrats jämfört med vad jag tidigare har uttryckt. Av vårt totala portföljvärde utgörs idag i stort sett ingenting utav indexfonder.

Vi har sedan en tid tillbaka fullföljt vårt mål om att bygga upp en pengamaskin som täcker våra löpande kostnader. Det finns som bekant inte några (kontinuerliga) gratisluncher att hämta på börsen.

Personligen tycker jag att ödmjukhet är en viktig egenskap för en investerare. Saker och ting blir helt enkelt inte alltid som man har tänkt sig eller som man hade förutspått det. Givet detta tycker jag att det kan vara rationellt att bygga upp en liten indexposition i portföljen. (Yes, jag tycker också att investmentbolag som t ex Investor är ett ypperligt komplement till indexfonder.)

Ambitionen kommer att vara att inleda ett månadssparande i en svensk indexfond och en amerikansk indexfond, där 2 500 kr investeras i vardera fonden. Målsättningen är sedan att vi som ett första steg kommer skapa positioner i dessa indexfonder som innehar ett marknadsvärde på 100 000 kr.

Vi har inga ambitioner om att indexfonder framöver kommer att utgöra en signifikant del av portföljen, men jag är positivt inställd till att vi över tid kommer bygga upp en hygglig storlek indexfonder (mätt i absoluta tal) i vår portfölj.

I vår nuvarande portfölj lyser exempelvis direktinvesteringar i svenska verkstadsbolag samt amerikanska tech-jättar med sin frånvaro. Att investera i indexfonder renderar således i att vi får lite extra exponering mot dessa sektorer och bolag.

No comments:

Post a Comment