Pages

Wednesday 22 December 2021

Boendekostnaderna minskar med 60 000 kr per år


Jag har på sistone roat mig med att gå igenom våra månatliga kostnader. Även om det är något jag gör relativt regelbundet och att vi redan har en godkänd nivå på kostnaderna så är det ändå lite intressant att vända och vrida lite på kostnaderna.

Den här gången hade jag bestämt mig för att jag skulle minska på våra boenderelaterade kostnader. Belåningsgraden på vår bostad uppgår till cirka 52%. Det är en ganska modest belåningsgrad tycker jag.

Jag vill inte argumentera för att det är bra att ha skulder, men personligen tycker jag inte att det (i många fall) är rationellt att fullt ut betala av samtliga skulder på sitt boende. Då lägger jag hellre pengarna på ett långsiktigt börssparande.

Vi har under de senaste åren, även under perioden då det gavs möjlighet att undvara amortering till följd av osäkerheten som covid-pandemin förde med sig, amorterat cirka 8 000 – 15 000 kr per månad.

Givet vår månatliga amorteringstakt och belåningsgrad har vi bestämt oss för att minska ned en aning på hur mycket vi amorterar per månad. Vi passade också på att omförhandla våra bolåneräntor. Sammantaget renderade dessa två initiativ till att våra årliga boendekostnader minskar med cirka 60 000 kr per år, vilket motsvarar 5 000 kr per månad.

Jag vet, det är en definitionsfråga huruvida man väljer att kategorisera amortering. Oavsett vad man anser så tror jag att ni förstår vad jag vill säga samt att det i kontexten för detta inlägg bör läsas som att minskade kostnader är något som förbättrar vårat månatliga kassaflöde.

Som tidigare har nämnts har vi för tillfället inte två heltidslöner som trillar in på kontot varje månad. Vi kommer nästa år att ytterligare minska ned på andelen av vår tid som läggs på förvärvsarbete. Med anledning av detta känns det därför mer angeläget att minska ned på pengarna som lämnar kontot.

På sikt skulle jag dock vilja få ned belåningsgraden till 50% så att vi inte behöver amortera längre, därav anledningen att vi inte drar ner mer på amorteringstakten. Av det som anges som kostnadsbesparing på 60 000 kr per år så hänförs cirka hälften till räntekostnader och hälften till amortering.

No comments:

Post a Comment