Pages

Tuesday 21 December 2021

Boken ”Stenbeck”

Jag har under hösten läst ut boken ”Stenbeck – En biografi över en framgångsrik affärsman”. Boken är skriven av journalisten och författaren Per Andersson.

Boken är indelad i tre olika delar. Den första delen beskriver ”Den fantastiska kampen om TV4” när reklam-TV och antalet kanaler skulle till att utökas i Sverige. I den andra delen är det fokus på Hugo Stenbeck och bildandet av Kinnevik. Hugo Stenbeck var år 1936 en av tre personer som var med och grundade investmentbolaget Kinnevik.

I den tredje och sista delen får man följa med på Jan Stenbecks resa (även om den såklart även är en del av t ex bokens första del). Jan Stenbeck föddes år 1942. Jan var det yngsta barnet i en syskonskara om 4 barn. Han växte upp på Villagatan 13 på Östermalm i Stockholm.

Jan var tidigt inne på spåret om hur nya affärsmöjligheter skapas till följd av teknologisk utveckling. Bolagets framtidssatsningar under Jans ledning har bland annat gjorts inom områdena mobiltelefoni och reklam-TV, något som var i stort fokus under de stora avregleringarnas tidevarv.

Mina tankar

Innan jag läste boken hade jag inte särskilt stor koll på Jan och Hugo Stenbeck samt hur Kinnevik bildades etc. Det var därför extra intressant att få läsa om Jans och Hugos resor, kopplingen mellan Kreuger och Kinnevik mm.

Det var också intressant att lära sig mer om olika maktkamper som historiskt har pågått i Kinnevik. Man fick i boken också en redogörelse för Kinneviks tidigare innehav Millicoms tidiga utveckling. Bland annat var Millicom en av de allra tidigaste pionjärerna inom cellulärtelefoni, det visste jag inte.

Det var även spännande att få ta del av diverse olika anekdoter från Jan Stenbecks liv. Sammantaget tycker jag att det var en läsvärd och bra bok.

No comments:

Post a Comment