Pages

Sunday 12 December 2021

Utdelningar: November 2021

Det är för mig alltid en höjdpunkt att summera de månatliga utdelningarna. Långsiktigt och regelbundet sparande innebär goda förutsättningar för att pengamaskinen ska kunna utvecklas väl. Efter ett tufft år 2020 på utdelningsfronten har nu utdelningsnivåerna kommit upp till mer önskvärda belopp igen.

I november 2021 uppgick utdelningarna till 61 694 kr (13 106), vilket innebär en ökning på 371% jämfört med november 2020. Utdelningarna i november 2021 kom från AT&T, Telia, Diös, Resurs, Investor, AbbVie, Omega Healthcare Investors och Kindred. Sammantaget var årets november-månad min överlägset bästa november någonsin när det kommer till utdelningar.

Totalt för perioden januari-november 2021 erhöll jag 443 247 kr (187 542) i utdelningar, vilket är en ökning med 136% jämfört med motsvarande period 2020.


Grafen ovan visar hur mina utdelningar har utvecklats för perioden januari-november från 2011 till 2021. Det är glädjande att se att utdelningsåret 2021 är mitt bästa år någonsin. Jämförelsen blir dock lite vansklig när det dyker upp en del extrautdelningar etc.

Hur utvecklades era utdelningar i november?

No comments:

Post a Comment