Pages

Saturday 5 February 2022

Gratisportföljen: Januari 2022


Syftet med Gratisportföljen, vilken lanserades den 25 juni 2019, är att visa att det med en proaktiv inställning och med ett mindset som präglas av ”många bäckar små” finns en del pengar att tjäna utanför ramen för den lön man drar in från sitt vardagliga förvärvsarbete.

Ambitionen är att generera intäktsströmmar där samtliga pengar härstammar från intäktskällor som INTE kommer från mitt vardagliga arbete eller från Utdelningsportföljen. Målet har som bekant varit att genom dessa intäktskällor bygga upp en aktie- och fondportfölj på minst 100 000 kr. Detta mål uppnåddes i juni 2021. 

Efter att målet har uppnåtts lägger jag inte samma fokus på att jaga in nya pengar. I januari fördes inga nya pengar in till Gratisportföljen.

Per den sista januari 2022 uppgick värdet på Gratisportföljen till 112 366 kr, vilket kan jämföras med utfallet per den sista december 2021 då värdet uppgick till 123 930 kr. Sammantaget minskade värdet på Gratisportföljen under januari med 9%.

Det har varit tvära och ganska stora kast i Gratisportföljen under de senaste månaderna. Trots att det blev bud på Aspire Global i januari sjönk värdet på Gratisportföljen tydligt i januari. Tyvärr utgjorde inte Aspire Global en särskilt stor del av Gratisportföljen. De bolag som har tyngt portföljen mest i januari är VNV Global och EVO.

Nedan är Gratisportföljens innehav per den sista januari.No comments:

Post a Comment