Pages

Thursday 24 February 2022

LeoVegas: Stark inledning på 2022


För två veckor sedan publicerade LeoVegas (LEO) sina siffror för det fjärde kvartalet 2021. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar om aktien. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i LeoVegas.

Siffrorna som anges nedan avser Q4 2021 vs. Q4 2020 om inget annat anges:

  • Intäkterna uppgick till 98,2 mEUR (98,4), vilket i princip är oförändrat mot föregående år
  • Justerat EBITDA-resultat ökade från 11,5 mEUR till 11,6 mEUR
  • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,07 EUR (0,08)
  • Antalet nya deponerande kunder minskade med 5% och uppgick till 172 756 (181 592)
  • Antalet deponerande kunder uppgick till 456 063 (461 983), en nedgång på 1%
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,68 kr per aktie (1,60)

Intäkterna uppgick till 98 mEUR, vilket vara oförändrat från motsvarande period föregående. Den organiska tillväxten i lokala valutor uppvisade en nedgång på 4%. Justerat för Tyskland och Nederländerna ökade dock intäkterna med 26%. I Tyskland sjönk omsättningen med 83% och Tyskland utgör nu endast för 2% av LEOs omsättning. Detta kan jämföras med 15% under motsvarande kvartal året innan.

Sett ur ett geografiskt perspektiv var Norden den största regionen (50% av NGR). Produktmässigt utgjordes 74% (75) av GGR från Casino Classic, 14% (16) av Live Casino samtidigt som 12% (9) av GGR kom från sportboken.

Nederländerna

I likhet med Kindred och Betsson har LEO inte erbjudit sina tjänster till den nederländska marknaden i det fjärde kvartalet. Detta till följd av den sena policyändring som skedde i Nederländerna inför att den nya regleringen skulle träda ikraft. I Q3 2021 härstammade 6% av LEOs totala intäkter från den nederländska marknaden, vilket i det kvartalet även var en av koncernens mest lönsamma marknader. På rapportkonferensen meddelade bolaget att man inom de närmsta dagarna väntas skicka in sin licensansökan i Nederländerna. Det väntas sedan ta max 6 månader innan ansökan har blivit hanterad.

Nordamerika

Den fjärde april 2022 väntas den nya regleringen i den kanadensiska provinsen Ontario gå live. LEO har ansökt om licens på marknaden, där man redan idag är aktiv och en av de ledande aktörerna. Enligt bolaget uppger man att LEO är det tredje mest kända kasinovarumärket på den kanadensiska marknaden. Kanada är en viktig marknad för LEO, där 13% av intäkterna i januari härstammade från Kanada.

I kvartalsrapporten uppger LEO att den planerade lanseringen av bolagets B2C-erbjudande i New Jersey går enligt plan. Man har bland annat inlett rekrytering av ett lokalt team. LEO har även inlett certifieringen av bolagets egenutvecklade teknikplattform samt initierat arbetet med möjligheten att gå live i fler amerikanska delstater. Lansering i New Jersey väntas ske i Q2/Q3 2022.

Sverige och Expekt

LEO noterade en ny rekordnivå i Sverige under det gångna kvartalet och man är idag den största privata aktören på den svenska marknaden. Tillväxten är driven av en rekordstor kundbas för varumärket LeoVegas samtidigt som en stark utveckling har noterats för Expekt. Man uppger också att man ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter i Sverige. Bolaget förväntar sig positiva effekter på den svenska marknaden från 2023 när B2B-aktörer behöver ha licens för att verka i Sverige, vilket väntas påverka kanaliseringen positivt.

Expekt har sedan man förvärvades av LEO – och nylanserigen på den svenska marknaden ägde rum – förra året haft en stark utveckling. Sammantaget har Expekts omsättning sedan förvärvet nästan fyrdubblats. Ambitionen framöver är att lansera Expekt på fler marknader samt att man nyligen också har inkluderat kasino i Expekt-appen.

Avslutande tankar

I likhet med Betsson tycker jag att LEO levererade en stark Q4-rapport givet förutsättningarna. LEO uppvisar en stark underliggande tillväxt och hela 74% av intäkterna kommer från lokalt reglerade marknader. Q4 utgjorde en ny rekordnotering avseende andelen intäkter från lokalt reglerade marknader. Förväntan är att denna andel kommer att öka ytterligare framöver, t ex när den reglerade marknaden i Ontario går live samt när LEO går live i Nederländerna.

Verksamhetsutvecklingen har också fått en stark start på 2022, där de preliminära intäkterna i januari uppgick till 35,5 mEUR. Detta renderar i en tillväxt på 9% jämfört med januari 2021. Justerat för Tyskland och Nederländerna ökade intäkterna med 24% i januari.

När det gäller LEOs egen spelstudio väntas mer än 15 titlar att lanseras under 2022. Syftet med att lansera egna titlar är bland annat ett sätt för LEO att skapa större kundlojalitet och lägre kostnader.

Bolaget har en stark finansiell ställning, där nettoskulden exkluderat spelarskulder i förhållande till justerat EBITDA-resultat på rullande 12 månader uppgick till 0,3 vid utgången av 2021. Jag gillar också att bolaget har fortsatt att återköpa aktier. I Q4 återköpte LEO aktier för 2,1 mEUR.

Jag tycker att aktiekursen förtjänar att stå högre än vad marknaden idag värderar LEO till och jag låter därigenom aktien vara kvar i min så kallade Case-portfölj.

Har ni LEO i portföljen?

No comments:

Post a Comment