Sunday, 30 January 2022

VNV Global: Kortsiktigt stök med långsiktig potential?

 

I förrgår publicerade investmentbolaget VNV Global sin rapport för det fjärde kvartalet 2021. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i VNV Global.

Per den sista december 2021 uppgick substansvärdet per aktie till 109,63 kr, vilket är en ökning med 18% från 92,91 kr vid utgången av december 2020. Sammantaget investerade bolaget 66,3 mUSD under det fjärde kvartalet. De största investeringarna gjordes i Bokadirekt (21,9 mUSD) samt konvertibellån i Voi (17,1 mUSD). Vidare minskade VNV Global under kvartalet sin exponering mot Hemnet genom att sälja av en del av de aktier man ägde.

Avseende fördelningen av VNV Globals portfölj per den sista december 2021 så härstammade 49% från segmentet transport. Digital hälsa (21%) och marknadsplats (17%) utgjorde det näst största respektive tredje största segmentet i portföljen. De fem största innehaven var Babylon (16,3%), Voi (14,6%), BlaBlaCar (9,1%), Gett (9,1%) och Swvl (7,5%).

Det har på sistone som bekant varit turbulent på aktiemarknaden i allmänhet och för mer tillväxtorienterade bolag i synnerhet. VNV Globals VD ägnade en del av såväl VD-ordet i rapporten som presentationen i den efterföljande videokonferensen till att diskutera den höga volatiliteten på börsen. I samband med detta tryckte han på att VNV Global investerar långsiktigt samt att tider av börsturbulens uppstår då och då.

Trots att värderingsmultiplarna på många håll har sjunkit under de senaste månaderna påtalade VD:n också att man är nöjd med den portfölj man har för tillfället samt att man förväntar sig att denna portfölj långsiktigt bör ha förutsättningar att leverera i enlighet med bolagets avkastningsförväntningar.

Lite portföljbolagsnyheter

Bokadirekt, vilket är ett nytt innehav i VNV Globals portfölj, beskrivs som Sveriges ledande bokningsplattform inom skönhet och hälsa. Bokadirekts marknadsplats, vilken inkluderar mer än 24 000 tjänsteutövare, möjliggör för konsumenter att digitalt genomföra bokningar och betalningar av en rad olika tjänster. På rapportpresentationen uppgav VNV Global att Bokadirekt sammantaget har 10 gånger fler tjänsteutövare kopplade till sin marknadsplattform jämfört med bolaget som är nummer två på marknaden.

Den 22 oktober började VNV Globals portföljbolag Babylon, via SPAC-samgående, att handlas på New York Stock Exchange. Babylon har inte direkt välkomnats till börsen med muntra miner från investerarkollektivet. De senaste tre månaderna har aktiekursen sjunkit med närmare 50%. Babylon var tidigare VNV Globals klart största innehav. Efter den branta nedgången för Babylons aktiekurs är Babylon nu dock endast något större än Voi i VNV Globals portfölj. Verksamhetsmässigt taktar det dock på väl för Babylon. I Q3 ökade intäkterna med 371% jämfört med motsvarande period året innan och nyligen justerade man upp sin intäktsguidning för helåret 2022.

Elsparkcykelsbolaget Voi noterade i Q4 närmare 16 miljoner resor, vilket är en ökning från 6 miljoner resor i Q4 2020. Cirka 41% av Vois intäkter kommer från reglerade marknader.

I november annonserades det att Gett har ingått avtal med Rosecliff Acqusition I. Avtalet syftar till att börsnotera Gett via ett SPAC-förfarande. Givet att nödvändiga godkännanden erhålls väntas börsnotering ske under det första halvåret 2022.

Mina tankar

Värderingsmässigt har generellt den typ av bolag som VNV Global investerar i varit föremål för en ökad osäkerhet under de senaste månaderna. Detta till följd av en ökad riskpremie på börsen samtidigt som oron för högre räntenivåer har bidragit till den ökade osäkerheten.

Bolagen i VNV Globals portfölj kännetecknas däremot överlag av långsiktiga och supporterande ägare. Under 2021 börsnoterades två av bolagets innehav. Ytterligare börsnoteringar väntas under det första halvåret 2022, då både Swvl och Gett väntas ringa i börsklockan. Det har bland annat också pratats om att Voi förbereder sig för att börsnoteras, även om det kanske inte direkt väntas ske inom de allra närmsta kvartalen.

Jag gillar att VNV Global har sålt av en del av sitt innehav i Hemnet. Det jag framför allt gillar med VNV Global är deras exponering mot onoterade innehav där jag som aktieägare får möjlighet att på ett tidigt stadie komma in och vara med på bolagens potentiella tillväxtresor.

Marknaden mottog inte VNV Globals rapport särskilt positivt och aktien handlades i fredagens handel ned med 4,30%. Aktien var dock stundtals ned betydligt mer än så och jag passade på att utöka mitt innehav i VNV Global.

VNV Global har en stark historik. Förvisso har marknadsklimatet under de senaste åren varit gynnsamt, inte minst för många tillväxtbolag. Kortsiktigt är det som alltid vanskligt att försöka sia om utvecklingen, långsiktigt är VNV Global dock ett bolag jag vill ha i portföljen. Kombinationen av drivna entreprenörer, långsiktiga ägare, nätverkseffekter och stora marknadsmöjligheter är faktorer som jag gillar.

När börsen stängde i förrgår noterades VNV Globals aktie till kursen 76,75 kr. Enligt hemsidan IB-index motsvarar detta en substansrabatt på 28%. Med ett långsiktigt perspektiv tycker jag att VNV Global handlas till intressanta kursnivåer för tillfället. Fortsätter aktien att handlas till tydlig substansrabatt ser jag gärna att bolaget återköper fler aktier.

No comments:

Post a Comment