Tuesday, 25 January 2022

Öka lyckan genom att fokusera på det du kan påverka

Dagens västerländska samhälle präglas minst sagt utav ett enormt stort informationsflöde. Det är utmanande, nästan oavsett om man vill det eller inte, att inte ta del av detta stora flöde av information som cirkulerar förbi i snabb takt.

Det är också mycket sensationsrubriker. Då konkurrensen är tuff och man (som ”leverantör”) behöver synas för att skapa sig en gynnsam position i informationsbruset krävs inte sällan sensationsrubriker för att locka till sig en tillfredsställande storlek på sin publik.

Som om inte det vore nog är det i traditionell media också mycket fokus på negativa nyheter, dvs. nyheter om hemska och tragiska saker som inträffar. I sociala medier är det inte minst jämförelsehetsen som ligger som en stark underliggande kraft, något som lätt skapar en känsla av att man inte är tillräckligt bra.

För några år sedan, när en större flyktingvåg framhävde det fina och omtänksamma i väldigt många människor som hjälpte till på diverse olika sätt, kommer jag aldrig glömma en mening som min fru sa till mig. Efter att jag dagligen följde nyhetsutvecklingen gick jag och gnällde över hur hemsk och sorgsen situationen var som gjorde att oerhört många människor tvingades fly från sina hem.

Det hela kulminerade, likt för samhället i stort, när en liten livlös pojke plockades upp på en strand. Min fru frågade mig då (efter mitt gnällande): ”Vad gör du åt situationen?”. Förutom att beklaga mig hade jag faktiskt inte gjort ett enda dugg. Jag hade inte ens skickat in ett ”symboliskt” bidrag till någon hjälporganisation.

Det finns mycket tankar man skulle kunna skriva om kring detta. Det är ingenting som blir bättre av att beklaga sig och hoppas att situationen är en annan imorgon, då torde det vara mer rationellt att överhuvudtaget inte följa nyhetsutvecklingen.

Jag har skrivit tidigare att jag inte följer nyhetsflödet särskilt mycket sedan en tid tillbaka. Jag tycker helt enkelt att det påverkar mitt mående på ett icke-önskvärt sätt när jag översköljs av negativa nyheter, där jag har en liten möjlighet att påverka.

Istället är mitt huvudsakliga fokus på att lägga min tid och energi på saker som jag kan påverka. Det kan exempelvis vara att jag säkerställer att jag har tid för träning, vårda mina nära relationer och att jag äter enligt en sund kosthållning.

Samma resonemang gäller på börsen. Jag kan inte påverka hur aktiekursen går för de bolag jag har investerat i. Istället för att följa aktiekurserna femtioelva gånger per dag är det betydligt mer rationellt att fortsätta läsa på om bolagens verksamhet och framtidsutsikter etc, dvs. att skaffa kunskap som ökar sannolikheten att mina investeringar långsiktigt kommer utvecklas väl.

Sammanfattningsvis: För att öka sannolikheten att lyckonivåerna ökar bör man enligt min mening fokusera på saker man kan påverka och således minska exponeringen mot saker man inte kan påverka.

No comments:

Post a Comment