Saturday, 22 January 2022

Gratisportföljen: December 2021


Syftet med Gratisportföljen, vilken lanserades den 25 juni 2019, är att visa att det med en proaktiv inställning och med ett mindset som präglas av ”många bäckar små” finns en del pengar att tjäna utanför ramen för den lön man drar in från sitt vardagliga förvärvsarbete.

Ambitionen är att generera intäktsströmmar där samtliga pengar härstammar från intäktskällor som INTE kommer från mitt vardagliga arbete eller från Utdelningsportföljen. Målet har som bekant varit att genom dessa intäktskällor bygga upp en aktie- och fondportfölj på minst 100 000 kr. Detta mål uppnåddes i juni 2021.

Efter att målet har uppnåtts lägger jag inte samma fokus på att jaga in nya pengar, dock trillar det ändå inte lite pengar här och var. På sistone har frugan varit aktiv med att sälja saker på Tradera.

Per den sista december 2021 uppgick värdet på Gratisportföljen till 123 930 kr, vilket kan jämföras med utfallet per den sista november då värdet uppgick till 106 140 kr. Sammantaget ökade värdet på Gratisportföljen under december med 17%.

Värdet av Gratisportföljen per sista december utgör ett nytt all-time high. Den klarast lysande stjärnan i Gratisportföljen i december var EVO, detta efter att EVO-aktien under november hade det desto tuffare. Även portföljens största innehav Investor utvecklades fint i december.

Nedan är Gratisportföljens innehav per den sista december.No comments:

Post a Comment