Pages

Tuesday 1 March 2022

Att ställa frågor till börsbolagen


Som aktieinvesterare bör man självfallet läsa på om bolagen man investerar i. Det är oerhört viktigt att veta VARFÖR man investerar, eller varför man inte investerar, i ett bolag. Inte minst när det är turbulent på börsen är det viktigt att veta varför man initialt valde att investera i ett bolag. Har man inte koll på det är det lätt hänt att drabbas av en ökad oro och således ökar även sannolikheten för att man agerar irrationellt.

Hursomhelst, det finns många sätt man kan ta till för att bygga upp sin kunskapsbank kring bolagen man är intresserad av. Att läsa årsredovisningar och kvartalsrapporter tillhör de lättast tillgängliga ställena att få mer information om ett bolag.

Om man får upp ögonen för ett nytt bolag tycker jag att man med fördel bör läsa igenom ett gäng historiska kvartalsrapporter (t ex kvartalsrapporterna för de senaste 3-5 åren). Framför allt tidigare VD-ord är intressanta att läsa igenom. Man kan då bilda sig en ganska bra överblick avseende hur bolaget kommunicerar och huruvida bolaget levererar i enlighet med vad man kommunicerat.

Vissa bolag är dock svårare än andra att få grepp om och även om man läser årsredovisningar mm kan det vara utmanande att få koll på en del områden. Det kan också rent allmänt dyka upp områden som man skulle vilja ha mer information kring, det kan vara områden som man tycker att bolaget har kommunicerat lite väl vagt kring.

Ett mycket bra verktyg är då att ta direktkontakt med bolaget i fråga, exempelvis via telefon eller mejl. På senare tid har jag frekvent hört av mig till bolagen om jag har några frågor jag skulle vilja få svar på. Vid ett flertal tillfällen tycker jag att direktkontakten med bolaget ger mig en ökad förståelse för bolaget samt att det således också skapar en ökad kunskap i mina investeringar.

Bolaget finns till för sina aktieägare och det känns då onödigt att inte ställa frågor om man har några. Självklart kan inte bolagen ge ut någon information som är konfidentiell. Även om man inte har någon superviktig fråga tycker jag det kan vara av intresse att höra av sig till bolagen för att se lite hur de kommunicerar och hur snabbt de svarar på frågor via mejl etc.

Ytterligare en dimension kan erhållas om man ringer bolaget. Förutom att lyssna på de exakta orden som sägs kan man då också ges möjlighet att tolka lite nyanser i orden.

Brukar ni kontakta bolagen ni investerar i?


No comments:

Post a Comment