Pages

Monday 28 February 2022

Ogunsen: Oerhört starkt Q4-resultat

I fredags var det dags för Ogunsen att presentera sin rapport för Q4 2021. Detta inlägg innehåller en summering av rapporten samt mina tankar om aktien. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Ogunsen.

Nedan avser Q4 2021 vs. Q4 2020 om inget annat anges.

  • Intäkterna ökade med 35% och uppgick till 122,4 mkr (91,0)
  • Rörelseresultatet ökade från 4,3 mkr till 16,0 mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 12,2 mkr (3,0), vilket motsvarar 1,14 kr per aktie (0,28)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,1 mkr, en ökning jämfört med 8,8 mkr i Q4 2020
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 3,30 kr per aktie (2,00)

Ogunsen levererade en oerhört stark Q4-rapport. Även om detta inte direkt kom som någon överraskning då bolaget tidigare hade levererat en omvänd vinstvarning så var det riktigt trevligt att läsa rapporten.

Cirka 15% av intäkterna kom från rekryteringsverksamheten, detta är en ökning jämfört med att 11% av intäkterna utgjordes av rekryteringsverksamheten under Q4 2020. Då rekryteringsverksamheten har en högre lönsamhet än konsultverksamheten bidrog detta till att Ogunsen i kvartalet levererade en rörelsemarginal på 13,1%. Det är en riktigt hög nivå för Ogunsen och klart över bolagets mål om en rörelsemarginal på 10%.

Sammantaget var detta det bästa kvartalet i bolagets historia. För helåret 2021 kom vinsten per aktie in på 3,29 kr, vilket gör 2021 till det bästa året någonsin för Ogunsen. Bolaget har stundtals varit ifrågasatt efter den ”växtvärk” som uppvisats när man lanserade sin tillväxtsatsning för några år sedan (inklusive då man förvärvade WES).

Jag håller med om att nyss nämnda förvärv och tillväxtsatsning inte föll väl ut. Jag har trots detta påpekat flera gånger att Ogunsens högsta vinst någonsin ligger i framtiden, en hypotes som således nu har besannats.

Bolagets starka finansiella ställning och kapitalsnåla verksamhet gör att man kan dela ut en stor andel av vinsten. Styrelsen har föreslagit att 3,30 kr per aktie i år ska skiftas ut i form av utdelning, vilket innebär att man betalar ut hela 2021 års vinst till aktieägarna.

Jag hade förvisso hoppats på en utdelning över 3 kr per aktie, men utdelningsförslaget slog alla mina högsta förhoppningar. Givet fredagens stängningskurs för aktien på 44,55 kr, innebär detta en direktavkastning på fina 7,41%.

Som trogna läsarna är medvetna om följer jag löpande utvecklingen på antalet annonser på Ogunsens olika hemsidor. Min tes inför rapporten var att bolaget skulle kommunicera att man har haft en god start på 2022, vilket man också gjorde. Till följd av att Ogunsen lanserade en ny hemsida i Q4 har jämförelsetalen i min statistik blivit mer vanskliga att sammanställa, dock har det varit en god aktivitet på nya annonser, inklusive rekryteringsannonser.

Tycker jag att aktien är köpvärd?

Då i stort sett två månader av årets första kvartal har passerat när Ogunsen presenterar sina Q4-siffror så har man givetvis en god koll på hur året har börjat. Givet bolagets information om en stark inledning på året, räknar jag med att man levererar en solid utveckling i Q1 2022.

Q1 2021 var ett relativt svagt kvartal för Ogunsen, jämförelsetalen är därmed inte särskilt märkvärdiga. Q2 och Q3 2021 var överlag relativt bra kvartal medan Q4 2021 var riktigt starkt.

Personligen tycker jag att Ogunsen fortsatt handlas för lågt på börsen. För helåret 2022 har jag i min Excel-snurra lagt in en vinst per aktie på 3,87 kr. Mitt estimat är villkorat en fortsatt tillfredsställande utveckling för framför allt rekryteringsverksamheten. En större sättning i konjunkturen utgör en risk för Ogunsen då många bolag då stoppar sina planer på nya rekryteringar och drar ned på antalet konsulter.

Om bolaget levererar på den tillväxtsatsning som lanserades under hösten 2021 ser aktien riktigt attraktivt värderad ut. Givet utfallet av tillväxtsatsningen (inklusive förvärvet av WES) för några år sedan vågar jag däremot inte än diskontera in att man fullt ut levererar på tillväxtsatsningen.

Bolag med låg likviditet i sina aktier drabbas inte sällan hårdare om det är turbulent på börsen. För Ogunsens del tycker jag dock att den höga direktavkastningen bör utgöra support på nedsidan. Givet nuvarande fundamenta tycker jag att en rimlig värdering för Ogunsen-aktien motsvarar en kurs på runt 55-58 kr.

Har ni Ogunsen i portföljen?

3 comments: