Pages

Monday 7 March 2022

Avanza: Rider på långsiktiga trender och en stark marknadsposition


Aktieportföljen innehåller för tillfället aktier i sammanlagt 28 olika bolag. Det senaste bolaget som plockades in i portföljen var Avanza. Jag har länge varit en nöjd kund i Avanza, däremot har jag allt som oftast stått vid ”investerarsidlinjen” när det kommer till Avanza.

Som de flesta nog är medvetna om är Avanzas slogan och ledstjärna ”Mer till dig, mindre till banken”. Personligen tycker jag att det är en ypperlig ambition och hisspitch. Man tillhandahåller förvisso prisvärda tjänster och gratisalternativ, men jag tycker dock ändå att nyss nämnda slogan utgör en lite sanning med modifikation (*host – t ex valutaväxlingar – host*).

Hursomhelst, Avanza beskriver sig själva som Sveriges ledande plattform för sparande och investeringar. Bolaget grundades år 1999, med ambitionen att erbjuda aktiehandel till privatpersoner på internet till låga priser.

Avanza har sedan man grundades varit en aktör som tydligt har bidragit till att utveckla och tillgängliggöra den svenska sparmarknaden. Idag erbjuder man 70 000 investeringsmöjligheter samt har breddat verksamheten till att bland annat också inkludera fonder, bolån och tjänstepension. Något som jag och många med mig framhäver när man pratar om Avanza är den höga användarvänligheten.

Per den sista december 2021 hade man 1,66 miljoner kunder, vilket under inledningen på 2022 har ökat till drygt 1,7 miljoner kunder. Under de senaste tre åren har Avanza välkomnat 823 000 nya kunder. Totat har man nu över 1 miljon aktieägande kunder och över 1 miljon fondägande kunder. Vidare har Avanza vunnit utmärkelsen Sveriges nöjdaste sparkunder 12 år i rad. Det är oerhört imponerande.

Växer snabbare än såväl marknaden som sina egna prognoser

Trots att Avanza nu har cirka 23 år på nacken, och att man är en drivande aktör på den svenska sparmarknaden, har man ”endast” en marknadsandel på 6,6%. Man växer däremot kontinuerligt snabbare än marknaden, dvs. man har en större marknadsandel när det gäller nettoinflöde jämfört med marknadsandelen på sin totala utestående sparvolym. För perioden oktober 2020 till september 2021 uppgick Avanzas marknadsandel av nettoinflödet på sparmarknaden till 18%. Detta borgar för att Avanza således har goda förutsättningar att fortsätta öka sin marknadsandel på den totala sparmarknaden.

År 2020 publicerade Avanza nya finansiella mål, vilka man skulle uppnå senast 2025. Redan år 2021 hade Avanza dock uppnått målen. Man kan ju lätt fråga sig om Avanza är (1) en stor pandemivinnare, (2) mindre bra på att sätta realistiska mål och/eller (3) medvetet sätter låga mål. Som jag har angett i tidigare inlägg är Avanza i min mening definitivt en pandemivinnare. Även om siffrorna sannolikt har varit lite ”dopade” under pandemin är min tes att man lämnar pandemin med en klart starkare underliggande verksamhet jämfört med hur det såg ut när pandemin inleddes.

Avseende mål kring marknadsandel är Avanzas ambition nu att man ska ha 10% av den svenska sparmarknaden senast i slutet av år 2025.

Bolåneaffären

Avanza har sedan några år tillbaka breddat sin verksamhet till att också inkludera bolån. Under 2021 utökade man erbjudandet ytterligare genom att ingå samarbete med Landshypotek Bank. Avanza uppger att man långsiktigt har ambitionen att bli en plattform för bolån, bolaget uppger dock också att man är ödmjuka för att denna ambition kommer att ta tid att förverkliga.

Avanza har en liten andel av bolånemarknaden idag. Det finns således en stor tillväxtpotential, där marknaden huvudsakligen domineras av de fyra storbankerna. Personligen tror jag att det kommer vara mer utmanande att skapa en lika stark ställning på bolånemarknaden som man har gjort inom sparaaffären. Detta då jag tror att storbankerna kommer vara betydligt mer måna om att försvara bolåneaffären samt att andra nischaktörer (t ex SBAB) är måna om att vara en del av bolånemarknaden. Med det sagt, ser jag det ändå som rimligt att Avanza kommer att uppvisa god tillväxt i sin bolåneaffär framöver.

Tjänstepension

När det gäller tjänstepension erbjuder Avanza bland annat lösningar till båda anställda och företag. Den 1 april 2021 trädde nya regler ikraft på flyttmarknaden avseende vissa tjänstepensioner. Detta innebar att tjänstepensioner tecknades (gäller dock inte alla kollektivavtalade tjänstepensioner) från och med i juli 2007 blev betydligt billigare att flytta för de som önskar göra det.

Den svenska regeringen har också lagt fram en proposition om att utvidga flytträtten av fond- och depåförsäkringar tecknade även före 1 juli 2007. I Avanzas årsredovisning framgår att denna lagändring föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Ändringar som gör det enklare och billigare att flytta tjänstepensioner är något som väntas gynna Avanza, även om det fortsatt är ganska omständigt och tidskrävande att flytta tjänstepensionen.

Avslutande tankar

Som kund är jag nöjd med Avanza. De har en stark innovationskultur och har bidragit mycket till utvecklingen av den svenska sparmarknaden. De jobbar proaktivt med att skapa inspirerande och engagerande gamification-lösningar.

Att man har vunnit utmärkelsen Sveriges nöjdaste sparkunder 12 år i rad, det säger mycket om vilken oerhört stark position Avanza har. Styrelseordförande Hagströmer skrev i årsredovisningen bland annat ”köp aktier i bolag där du är nöjd kund”. Det är klokt och tänkvärt, samt en del i den investeringsprocess jag har genomfört där jag beslutade mig för att köpa aktier i Avanza.

En utmaning för Avanza är att man är verksamma på en marknad som innehar tuff konkurrens, där nya aktörer relativt regelbundet dyker upp och vill vara med och ta en del av marknaden. Förutom turbulenta tider på börsen kan en annan utmaning för Avanza vara ökade kapitalkrav, vilket bland annat kan tvinga bolaget till att ”samla i ladorna” istället för att skifta ut pengar till aktieägarna. Man har dock redan kommunicerat att man väntas emittera primärkapitaltillskott under 2022, i syfte att säkerställa att bolaget kan leverera utdelning i enlighet med den utdelningspolicy Avanza har. Generellt är omfattande regelkrav något som präglar finanssektorn, vilket kan leda till högre kostnader etc.

Som svar på den ökande konkurrensen hävdar Avanza att kunden inte endast fokuserar på pris och produkt utan att användarupplevelsen blir alltmer avgörande för vilken aktör kunden väljer. Jag tror det är viktigt att man hela tiden är ödmjuk och inte nonchalerar ny konkurrens. Skulle någon aktör erbjuda samma courtage och skalavgift som Avanza men avsevärt lägre valutaväxlingsavgifter (allt annat lika), jag skulle inte tveka en sekund över att börja handla hos den aktören – oavsett användarupplevelse.

Något som jag tycker är intressant är Avanzas starka ställning bland yngre och medelålders populationer. I takt med att generationsväxlingar och dylikt genomförs bör det således finnas skäl att anta att än mer kapital kommer att flyttas in till Avanza.

Sparmarknaden är också en marknad som gynnas av megatrender, såsom en ökad befolkningsmängd och att folk lever längre. Då den ökade livslängden bidrar till att pensionerna väntas bli lägre i framtiden (givet att man inte jobbar mycket längre upp i åren), krävs ett ökat privat sparande, vilket också gynnar Avanza.

Förutom att man bland annat gynnas av de megatrender som nämns ovan är nedan tre exempel på potentiella triggers som jag ser vid en investering i Avanza.

 • Man fortsätter att växa sin marknadsandel på sparmarknaden i Sverige (genom att kapitalisera på sin starka marknadsposition)
 • Man expanderar sitt erbjudande till nya geografiska marknader
 • Man skapar en ökad stabilitet i intjäningen genom en fortsatt ökad intäktsdiversifiering via tillväxt i fond-, bolåne- och tjänstepensionsaffären

Som ett långsiktigt case tror jag mycket på Avanza. Kortsiktigt känns det mer vanskligt att prognostisera verksamhetsutvecklingen. Föga förvånande syntes ett tydligt dropp i handelsaktiviteten i februari 2022 vs. februari 2021.

Min tes är som sagt att Avanza har en högre lägstanivå på sin underliggande verksamhet nu jämfört med innan pandemin. Regelbundet bidrar till exempel en ökad bolåne-, pensions- och fondaffär till en ökad stabilitet i intjäningen.

Jag räknar med att jämförelsetalen är tuffa i närtid men jag är väldigt intresserad av att se vad Avanza levererar för resultat i Q1 2022. Aktiekursen har kommit ned med 47% jämfört med aktiens toppnotering. Det är således en hel del ”osäkerhet” som har diskonterats in i kursen. Aktien har senaste veckan sjunkit med 26%, vilket känns oerhört mycket för ett large cap-bolag.

Det är som alltid svårt att veta var aktien bottnar, några större insynsköp genomfördes under förra veckan. Det känns alltid trevligt när insynsköp görs när kursen sjunker kraftigt. Jag köper gärna mer aktier i Avanza om aktien fortsätter nedåt.

2 comments:

 1. Härligt och bra inlägg. Äger nu den andel som jag vill äga i bolaget. Sven Hagströmmer fortsätter att fylla på med aktier till sig vilket ändå bör vara en indikation av att det går bra för bolaget. Börsen går ju allmänt ner nu ( exklusive ädelmetaller och olja).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tack! Ja, trevligt med insynsköpen som skett på sistone. Stort grattis till dig idag för den fina utveckling som skett i ett av "dina" bolag :)

   Delete