Pages

Thursday 30 June 2022

H&M: Solid utveckling i en utmanande omvärldsmiljö

Igår presenterade H&M siffrorna för det andra kvartalet i sitt brutna räkenskapsår. Nedan ges en summering av rapporten samt mina tankar. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i H&M.

Siffrorna som anges avser Q2 innevarande brutna räkenskapsår jämfört med motsvarande period i föregående räkenskapsår.

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,5 mdkr (46,5), vilket avser en ökning med 17%
 • Bruttoresultatet uppgick till 29,8 mdkr (25,0), där bruttomarginalen landade på 54,8% (53,9)
 • Rörelseresultatet ökade från 3,9 mdkr till 5,0 mdkr, där rörelsemarginalen steg från 8,3% till 9,2%
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,7 mdkr (2,8) med en vinst per aktie på 2,22 kr (1,67)
 • Antalet butiker uppgår till 4 702 (4 913)

Givet flertalet externa utmaningar tycker jag att H&M uppvisade en solid utveckling för det andra kvartalet i sitt brutna räkenskapsår.

I lokala valutor steg nettoomsättningen med 12%. Exklusive Ryssland, Ukraina och Belarus (där för tillfället ingen försäljning sker) ökade försäljningen med 17% i lokala valutor. Prisnedsättningar i relation till omsättningen minskade med 1 procentenhet, något som bidrog till den förbättrade lönsamheten.

H&M skriver också i rapporten att man ser en kraftigt ökad försäljning i butikskanalen, detta samtidigt som den digitala försäljningen utvecklas fortsatt väl. Förutom den geografiska regionen ”Östra Europa” (-22%) växer H&M i samtliga geografiska regioner. De snabbaste tillväxttalen uppvisades i Södra Europa (+36%) och Nord- och Sydamerika (+30%) samt Västra Europa (+22%).

Bolaget har en god kostnadskontroll. Man jobbar aktivt med att omförhandla hyresavtal etc, något som utgör mitigerande åtgärd mot högre råvaru- och fraktkostnader etc. I år väntas nettoantalet butiker minska med 178 stycken. Vidare har H&M rätt att omförhandla eller avsluta cirka 33% av butikerna årligen. Värdet på varulagret ökade med 16%, där 20% av värdet på varulagret avser ordrar som bolaget har tidigarelagt i syfte att bland annat motverka för leveransförseningar.

Positivt är också att H&M fortsatt har en betydande nettokassa, vilken nu uppgår till 16,3 mdkr (12,8). H&M annonserade att man inleder återköp av aktier. Det är något jag tidigare har framhävt är något jag önskar. Jag är därför nöjd över att de nu börjar återköpa aktier till nuvarande aktiekurs. Återköpsbemyndigandet innefattar köp för 3 mdkr.

Plumpen i protokollet för H&M i rapporten var att försäljningssiffran i juni kom in åt det svagare hållet. En försäljningsnedgång på 6% i lokala valutor väntas i juni 2022 jämfört med juni 2021 (av nedgången står Ryssland, Ukraina och Belarus för 5 procentenheter). Juni 2021 var dock en stark månad. Förhoppningsvis kommer H&M på relativ basis att prestera bättre i juli och augusti.

På oroskontot är utvecklingen i Ryssland, Ukraina och Belarus. Dessa tre länder utgjorde 10% av rörelseresultatet 2019 (= innan covid). Ryssland har varit en relativt viktig marknad för H&M historiskt. Det återstår att se hur man kommer att hantera situationen, men det finns väl risk för nedskrivningar. Förhoppningsvis kommer åtminstone försäljningen i Ukraina igång igen när situationen har lugnat ned sig.

H&M är ett bolag man (= åtminstone jag) gärna vill tycka om samt äga. Som jag har nämnt tidigare tycker jag att H&M har haft en hel del otur på slutet, vilket man har kombinerat med att skapa lite onödiga utmaningar på eget bevåg.

Jag tycker dock att H&M nu genomför många bra initiativ, bland annat att optimera butiksportföljen – där man stänger flertalet butiker på så kallade mogna marknader samtidigt som man expanderar på tillväxtmarknader. På bakåtblickande rullande 12 månader handlas aktien nu till runt P/E 16. Det är inte särskilt ansträngande. H&M har dessutom nettokassa motsvarande knappt 10 kr per aktie.

När detta skrivs handlas H&M-aktien till 124,80 kr. Skulle 3 mdkr spenderas på att köpa H&M-aktier skulle H&M återköpa totalt (givet antagande om inga transaktionskostnader) cirka 1,4% av antalet utestående aktier.

Exklusive eventuella händelser av engångskaraktär är min tes att H&M kommer fortsätta att utveckla verksamheten i rätt riktning under de kommande åren.

Har ni H&M i portföljen?

4 comments:

 1. Ni är många som äger aktien. H&M gör ett bra jobb i dessa tider. Vi får se hur det blir med Q3. Jag tror att det är där som agnarna kommer att skiljas från vetet. Önskar dig och övriga H&M ägare all lycka till medan jag sitter på läktaren.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Det ska bli mycket spännande att följa kommande kvartal. Min tro/förhoppning är dock att H&M är bättre rustade än många andra. På några års sikt hoppas jag H&M ska ha tagit ännu fler steg i rätt riktning och att man kan ha samtliga (man önskar ha) öppna samt att man får sälja sina produkter på e-handelsplatser man önskar etc :)

   Delete
 2. Replies
  1. Hej!

   Snyggt! Blir intressant att se om familjen Persson köper något nu efter rapporten med :)

   Delete