Monday, 30 January 2023

Intrum: Låg värdering men hög skuldsättning

I förra veckan presenterade Intrum sin Q4-rapport för verksamhetsår 2022. Nedan ges en övergripande summering av rapporten samt mina tankar om aktien.

Utvecklingen avser Q4 2022 vs. Q4 2021 om inget annat anges. Inget som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Intrum.

Intrum levererade förra veckan en justerad omsättningsökning på 6%. Det justerade rörelseresultatet minskade med 18%. Cash EPS uppgick till 8,56 kr, en nedgång från 13,93 kr i Q4 2021. Intrums styrelse föreslår en oförändrad utdelning på 13,50 kr per aktie.

Nettoskulden i relation till cash EBITDA på rullande tolv månader uppgick till 4,0 (3,9), detta kan jämföras med bolagets målsättning på 2,5-3,5x. Intrum skriver i rapporten ”Vi förväntar oss att 2023 kommer att bli ett övergångsår där vi kommer att se ökade inflöden avseende finansiella tjänster till vår kredithanteringsverksamhet och en måttlig investeringstakt i våra marknader mot bakgrund av en mer osäker riskmiljö och för att adressera skuldsättningsgraden”.

Som motiv till en ökad efterfrågan anges att de så kallade ”Steg 2-lånen” har ökat kraftigt under de senaste tre åren samt att hushållens lånekostnader har mer än dubblerats under 2022.

Min kommentar

Den höga skuldsättningen är en risk i Intrum. Det är därför eftersträvansvärt att ha högt fokus på att minska skuldsättningen. Utifrån detta fokus kan man givetvis ifrågasätta rimligheten i att Intrum väljer att bibehålla utdelningen på samma nivå som i fjol.

För egen del hade jag just utdelningen som en stor osäkerhetsfaktor inför rapporten, även om utdelningen kom in helt i linje med mitt basscenario. Min tes är att aktien är för lågt värderad idag för att huvudägaren Nordic Capital ska sälja (en betydande mängd aktier). Nordic Capital kan ändå plocka hem kapital genom att Intrum tillhandahåller en hög utdelning, vilket gör att jag tror att det ska mycket till för att Intrum ska sänka sin utdelning.

Givet fredagens stängningskurs på 137,00 kr, handlas Intrum nu till en direktavkastning på 9,85%. Det är minst sagt en hög direktavkastning. Många gånger är den typen av direktavkastningsnivåer misstänkt höga, dvs. där uthålligheten i utdelningen kan ifrågasättas.

Intrum är enligt mig ett ganska komplext bolag. Det är med jämna mellanrum en del stök förknippat med Intrum. Jag har tidigare också påtalat att jag inte finner nuvarande ägarsituation gynnsam för bolaget.

Givet Intrums underliggande verksamhetsutveckling tycker jag att aktien är lågt värderad. Jag tror aldrig att Intrum kommer belönas med någon särskilt hög värderingsmultipel men nuvarande värdering känns enligt mig oavsett för låg.

Jag är inte främmande för att köpa fler aktier i Intrum, jag ska dock försöka lägga mer tid på att lära mig bolaget mer ingående under våren (givet att kursen inte rusar uppåt innan dess).

4 comments:

 1. Intressanta tankar!

  ReplyDelete
 2. Tack för genomgången. Jag äger inte intrum. Kommer inte göra det heller då jag ser för mycket risk. En omständighet som jag upplever saknas i flera analyser av intrum (och liknande bolag) är den politiska risken. I Sverige har vi haft och har en lagstiftning som är mycket gynnsam för borgenärer som intrum. Jag tror att sektorn har varit överlönsam då det varit tillåtet att gå hårt åt djupt skuldsatta individer. Jag tror att pendeln kommer fortsätta gå mot mer gäldenärsvänlig lagstiftning, i Sverige och EU. Ett exempel är Sveriges mer liberala skuldsaneringslag som kom för ett par år sedan. Fullt genomslag av den typen av lagar tror jag kommer synas på intrum framåt.

  På ett rent personligt plan vill jag heller inte äga detta av samma skäl som jag inte vill äga i-gaming. Jag upplever det som en affärside som går ut på att tjäna pengar på människor med problem - med sina skulder / spelande.

  Allt gott, Avs

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tack och tack själv för klok och bra kommentar! Bra poäng med regleringar, det är en risk man inte bör ignorera.

   Delete