Pages

Monday 13 March 2023

Inlägg från en av Ogunsens största ägare

Ett av bolagen som har befunnit sig allra längst i min portfölj är bemannings- och rekryteringsbolaget Ogunsen. Jag köpte mina första aktier i Ogunsen år 2012.

Därefter har jag genomfört ytterligare 33 köp i bolaget. Min genomsnittliga anskaffningskostnad uppgår till 19,79 kr per aktie. Detta kan jämföras med nuvarande aktiekurs på 47,40 kr. Utöver en stigande aktiekurs har generösa utdelningar erhållits.

Om årets föreslagna utdelning inkluderas överstiger mina ackumulerade utdelningar i Ogunsen min totala investeringskostnad. Nuvarande utdelning i relation till min genomsnittliga anskaffningskostnad uppgår till 22,7%.

Nedan bild visar nettoomsättningens och rörelseresultatets utveckling under de senaste 15 åren, där det senaste verksamhetsåret renderade i nya rekordnoteringar. Den långsiktiga trenden är tydligt uppåt. Under enskilda år uppvisar däremot både nettoomsättningen (men särskilt) rörelseresultatet nedgångar. Ogunsen är ett konjunkturberoende bolag.

 


I grund och botten är min åsikt att Ogunsen är ett välskött och fint bolag. Bolagets renommé fick sig dock en törn i samband med sin näst senaste tillväxtsatsning, där man bland annat i slutet på 2018 annonserade att man förvärvar Women Executive Search. Som om det inte vore nog att genomföra sitt första förvärv någonsin lanserade Ogunsen också nya verksamhetsvertikaler.

Sammantaget blev det, enligt min bedömning, för mycket för Ogunsen. Det hela blev inte bättre av att konjunkturen började svikta. Efter det hade man ”otur” att covid-pandemin dök upp. Därefter har en god konjunktur och genomförda initiativ till att effektivisera verksamheten inneburit att stora delar av de senaste två åren har varit oerhört bra.

I syfte att justera för enstaka årsutfall har jag i nedan graf visat utvecklingen av nettoomsättningen och rörelseresultatet som ett genomsnittligt årligt utfall på rullande fyra år. Denna övning visar att nettoomsättningsstaplarna inte har minskat någon gång. Förutom vid den inte helt lyckade tillväxtsatsningen under 2018 samt sedermera kombinerat med covid-pandemin har även rörelseresultatet en idel stigande utveckling.

 


Ogunsen bedriver en kapitallätt verksamhet, något som möjliggör att i stort sett hela vinsten kan delas ut i form av utdelning till aktieägarna. Nedan graf visar tydligt att Ogunsen allt som oftast delar ut i stort sett hela vinsten, vissa år delas även mer än hela vinsten ut. För verksamhetsår 2019 delades ingen utdelning ut. Anledningen till detta var svenska myndigheters uttalanden om att utdelningar inte ska lämnas om man erhåller statligt stöd i samband med covid-pandemin.

 


Förbättringsområden och vägen framåt

Jag ser Ogunsen som ett kärninnehav i min portfölj. Jag har inga planer på att sälja några aktier under överskådlig framtid. Som framgår ovan är Ogunsen ett konjunkturberoende bolag. För närvarande råder osedvanligt stor osäkerhet kring konjunkturens närtida utveckling. (Min bedömning om bolagets kortsiktiga utveckling har jag redogjort för i separat inlägg, och jag tänkte inte skriva mer om detta idag.) Ogunsen har en stark finansiell ställning, vilket gör att man står väl rustade för mer utmanande tider.

Min bedömning är att Ogunsen på längre sikt kommer fortsätta att växa. I samband med Q2-rapporten 2021 skrev bolaget följande:

”För att tydliggöra koncernens framtida tillväxtambitioner har styrelsen antagit en tillväxtstrategi med det långsiktiga målet att dubblera koncernens omsättning inom fem år med ett bibehållet rörelsemarginalmål om 10 %.

Med den nya tillväxtstrategin skapar vi en plattform för tillväxt och möjliggör en breddning av koncernens verksamhetsområden, som idag har en tyngdpunkt inom ekonomi och finans, till att omfatta fler typer av tjänster för kompetensförsörjning och humankapital.

Tillväxten ska huvudsakligen ske organiskt inom befintliga företag i koncernen och genom nystartade verksamheter. I tillväxtstrategin ryms också möjligheten att göra kompletterande förvärv där det går att skapa synergier med koncernens verksamhet och varumärke i bemannings- och rekryteringsbranschen.

Vår nya tillväxtstrategi innebär att vi ska driva på utvecklingen på arbetsmarknaden på fler områden än vad vi gör idag. Genom organisk tillväxt inom SJR och Wes, nya organiska startups inom koncernen och beredskap att göra kompletterande förvärv när tillfället bjuds kommer vi att kunna verka inom fler spännande och lönsamma segment där vi ser långsiktig potential.”

Som långsiktig aktieägare gillar jag givetvis att bolaget har fortsatta ambitioner. Däremot känns mycket av ovan beskrivning igen från den mindre lyckade tillväxtsatsningen 2018. Det gör att man lätt kan bli lite nervös. Tillväxtsatsningen lanserades också vid en tidpunkt då konjunkturen var god.

Kommunikation och transparens är ett tydligt område som jag tycker Ogunsen kan förbättra. Skulle bolaget kontakta mig och säga att de önskar anställa mig som en Head of Investor Relations, skulle jag tacka ja direkt 😊 En proaktiv och mer transparent kommunikation från Ogunsen tror jag skulle resultera i en multipelexpansion.

Min förhoppning är att Ogunsen tar med sig viktiga förvärvslärdomar när man genomför sitt nästa förvärv (jag räknar med att bolaget kommer genomföra nytt förvärv framöver).

Tror man att Ogunsen kommer att leverera i enlighet med sin tillväxtplan tycker jag att aktien ska handlas klart över nuvarande kursnivå. Givet att tillväxtplanen levereras på är min bedömning att bolaget 2026 levererar en vinst per aktie på cirka 6,20 kr. Vid ett motiverat P/E-tal på 15 ger det en riktkurs på 93 kr. Just 93 är ett viktigt årtal i bolagets historia, det var nämligen år 1993 som man grundades.

Vid utgången av 2021 hade Ogunsen 5 092 aktieägare och det var inte särdeles många som hade ett aktieinnehav som var större än mitt. Mycket i livet handlar om perspektiv. Utifrån den ansatsen vill jag därför påstå att jag är en av de större aktieägarna i bolaget. Det är en ambition jag ämnar fortsätta ha, givet att bolaget fortsätter i samma anda framöver som man har gjort historiskt.

2 comments:

  1. Tack för kvalitativt inlägg. Jag är också aktieägare i ogunsen. Ser också tiden an och kan fylla på om tillfälle uppstår.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Jag tycker det ska bli väldigt intressant att se hur kursen utvecklar sig efter utdelningen har skilts av :)

      Delete