Pages

Monday 29 May 2023

Ogunsen: Högsta kvartalsintäkterna någonsin

I fredags presenterade Ogunsen sin rapport för det första kvartalet 2023. Nedan följer en summering av rapporten samt mina tankar. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Ogunsen.

Okej inledning på Q2

Sin vana trogen levererar Ogunsen rapporten långt efter det gångna kvartalets slut. I likhet med tidigare ger man även en hint om efterfrågeläget i innevarande kvartal. Då man redovisar Q1-utfallet så sent innebär det att i princip två tredjedelar av innevarande kvartal är känd materia. Det gör således visibiliteten för Q2-utfallet klarare.

Givet den nuvarande osäkerheten i omvärlden var bolagets kommentar om starten på Q2 särskilt intressant i år. Därav att jag inleder detta inlägg med fokus på Q2 snarare än utfallet för Q1. I VD-ordet skriver Kent Sangler följande:

”Under inledningen av andra kvartalet har efterfrågan fortsatt på samma nivå som första kvartalet. Vi arbetar för fortsatt tillväxt och har inlett arbetet med att utöka vår geografiska marknadsbearbetning i Sverige. Vi fortsätter samtidigt med att effektivisera verksamheterna och ytterligare förbättra upplevelsen i samarbetet med våra kunder och kandidater. Vi bevakar eventuella ytterligare förändringar i marknaden och är förberedda att möta eventuella framtida utmaningar.”

Efterfrågan i Q1 var inte enastående men den var okej. Det känns därför bra att Q2 åtminstone taktar på i linje med Q1. Det är sedan alltid lite extra oroligt hur utvecklingen kommer att vara efter en ”paus” under sommaren, men än så länge ser det givet omvärldsläget stabilt ut.

Högsta kvartalsintäkterna någonsin

I Q1 2023 levererade Ogunsen 143,8 mkr i intäkter. Det är en ökning med 17% jämfört med Q1 2022. Detta trots att första halvan av 2022 var stark och vi hittills under 2023 i media har matats med många oroande rubriker i omvärlden.

Jag är imponerad av Ogunsens start på 2023. Sammantaget var samtliga siffror bättre än vad jag har estimerat. Rörelseresultatet ökade från 14,4 mkr till 16,8 mkr, där rörelsemarginalen var oförändrad på 11,7%. Kassaflödet från den löpande verksamheten landade på 16,5 mkr (14,5). Vinst per aktie ökade från 1,05 kr till 1,23 kr.

Den starka utvecklingen förklaras av en solid utveckling inom konsultdelen, där intäkterna steg med 20% jämfört med Q1 2022. Rekryteringsintäkterna sjönk med 1%. Sammantaget utgörs 10% av intäkterna från rekryteringsverksamheten. Rekryteringensdelen stod dock för hela 33% av rörelseresultatet, vilket visar på både lönsamheten inom – och vikten av – detta affärsområde.

Avslutande tankar

Rapporten var som sagt klart starkare än vad jag hade prognostiserat. Enligt min uppföljning har både antalet nya rekryteringsannonser och antalet utestående rekryteringsannonser uppvisat en sjunkande trend hittills i år. Q2 2023 lär bli det sämsta kvartalet avseende nya rekryteringsannonser sedan jag justerade min uppföljning från och med Q1 2022 (= sämsta kvartalet enligt nuvarande statistikserie). Givet den höga lönsamheten inom detta område vågar jag inte räkna på lika höga marginaler för Ogunsen-koncernen för resterande del av 2023. 

Efter den här rapporten har jag skruvat upp mina estimat för helåret 2023. Jag tycker dock fortsatt att det är svårt att prognostisera utvecklingen för 2023. I brist på bättre vetande har jag lagt in 4,12 kr per aktie som vinst 2023.

Hursomhelst, givet min vinstprognos för 2023 handlas Ogunsen nu till 10,7. Det är inte en särskilt ansträngande värdering. Ogunsen har också intressanta tillväxtinitiativ, inte minst när det gäller geografisk expansion.

Vidare har Ogunsen en stark finansiell ställning med nettokassa. Justerat för nettokassan blir värderingen än lägre. Som aktieägare i Ogunsen har man över tid (om inget oförutsett inträffar) kunnat räkna med att i princip hela vinsten per aktie delas ut till aktieägarna.

En långsiktigt aptitligt värderad aktie, en hög direktavkastning, god finansiell ställning och fortsatt tillväxtinitiativ är faktorer jag gillar. På risksidan återfinns bland annat en fortsatt utmanande konjunktur och försämrade marginaler. Såväl Q2, Q3 som Q4 2023 har en arbetsdag mindre jämfört med sina jämförelseperioder 2022 – vilket allt annat lika sätter press på intäkterna.

Inför rapporten hade ABG en vinstprognos på 4,51 kr per aktie för Ogunsen 2023. Jag hoppas att Ogunsen landar 2023 betydligt närmare ABGs prognos än min prognos 😊 Q1-rapporten var dock resultatmässigt lite sämre än deras Q1-prognos.

2 comments:

 1. Tack för dina ständiga och återkommande reflektioner om bolagens rapporter. Då vi båda under flera år har och högst troligtvis (vilket jag önskar) fortsätter diskutera Ogunsen är jag idag extra tacksam för detta inlägg. Jag delar dina slutsatser, om än att jag ej vågar räkna med 4,12 kr/aktie vid den 31/12 2023. Som du är det mycket svårt att sätta en prognos, men jag räknar med ett relativt stort uppdragsfall - således VPA 3,95-3,97kr.

  Oavsett är båda alternativen starka relativt omvärlden och nuvarande utmanande marknad!

  Allt gott,
  Mvh

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tack själv för dina kloka tankar som du bjuder på! Jag håller med, en VPA runt 4 kr skulle kännas starkt givet nuvarande omvärldsmiljö. Det trillade in fyra nya rekryteringsuppdrag idag iaf, det var trevligt. Med två dagar kvar av maj är nu antalet nya rekryteringsannonser lika många som under hela april.

   Delete