Pages

Thursday 22 February 2024

Inwido: Q4 2023

I dagens inlägg ges en summering av Inwidos Q4-rapport samt min syn på aktien.

Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Inwido. Siffrorna nedan avser Q4 2023 vs. Q4 2022 om inget annat anges.

 • Nettoomsättningen sjönk med 13%
 • Orderingången var oförändrad medan orderstocken ökade med 22%
 • Operationell EBITA uppgick till 290 mkr (315), med en marginal på 12,7% (12,1)
 • Resultatet per aktie uppgick till 3,20 kr (4,11)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 6,50 kr per aktie (6,50)

Den redovisade nettoomsättningen sjönk med 13%. Utvecklingen är dock gynnad av förvärvet av Sidey Group. Den organiska nettoomsättningen sjönk med hela 21%. Volymutvecklingen har bromsat in betänkligt. Den svaga volymutvecklingen är framför allt en konsekvens av den utmanande situationen när det gäller nybyggnation i Sverige och Finland.

Gällande volymutvecklingen skriver tf VD Peter Welin i rapporten bland annat följande: ”När jag, efter dryga 25 år i bolaget, skriver mitt första VD-ord, kan jag konstatera att den snabba volymnedgången i marknaden under 2023 är extraordinär och något jag inte sett tidigare”.

Trots det betydande tappet i volym och nettoomsättning levererar Inwido en EBITA-marginal som är högre än motsvarande period 2022. Det tycker jag är oerhört starkt. Till viss del förklaras det av mix-effekter (= att renoveringsmarknaden har högre marginal än nybyggnationsmarknaden) och av lägre produktionskostnader. En annan viktig anledning till den starka marginalen är bolagets förmåga att hantera sina kostnader och att man proaktivt dragit ned på produktionen.

Under det fjärde kvartalet var den totala orderingången på samma nivå som i Q4 2022. Justerat för förvärv sjönk orderingången med 6%. Justerat för förvärv sjönk orderstocken med 32%.

Nedan följer en kort kommentar kring utveckling för de olika affärsområdena:

 • Skandinavien: Detta är Inwidos klart största affärsområde. Marknaden fortsätter att vara utmanande. Försäljningen minskade med 21% (23% organiskt). Däremot lyckades man behålla lönsamheten på en stabil nivå (15,0% EBITA-marginal i Q4 2023 vs. 14,8% i Q4 2022). Orderstocken sjönk med 33%
 • Östeuropa: En kraftig lönsamhetsförbättring renderade i att EBITA-marginalen steg från 11,0% till 14,5%. Förbättringen förklaras av god kostnadskontroll och fullt genomslag av prisökningar. Den utmanande finska nybyggnationsmarknaden bidrar dock till att intäkterna sjunker med 34% (38% organiskt). Orderstocken sjönk med 44%
 • e-Commerce: Det råder en fortsatt tuff konkurrenssituation på marknaden. Trots detta bibehöll man försäljningen och orderingången på en oförändrad nivå (organiskt sjönk intäkterna med 3%). Däremot försämrades EBITA-marginalen från 8,6% till 5,0%
 • Västeuropa: Drivet av förvärvet av Sidey Group ökade intäkterna med 86% (3% organiskt) och det operationella EBITA-resultatet ökar med 174%. EBITA-marginalen steg från 7,3% till 10,8%. Konsumentmarknaden i Storbritannien är dock utmanande för tillfället, där två av de fem största aktörerna inom fönster och dörrar gick i konkurs under andra halvåret 2023. För Irlands del uppvisas en fortsatt stabil marknad

Avslutande tankar

Som jag nämnde ovan är det oerhört imponerande av Inwido att uppvisa en så pass motståndskraftig lönsamhet. Sammantaget visade dock rapportutfallet att mina förväntningar var för höga. Intäkterna kom in 12% under min prognos. Motsvarande siffror för justerat rörelseresultat och justerad vinst per aktie var -6% respektive -15%. Avseende avvikelsen på vinst per aktie hade jag dock inte tagit i beaktande att viss del av resultatet efter skatt avser innehav utan bestämmande inflytande.

Kortsiktigt flaggar Inwido för att det råder en fortsatt utmanande marknad, vilken präglas av en låg aktivitet inom nybyggnation samtidigt som konsumenterna är pressade av inflation och höga räntenivåer. Utöver det har det också vintern varit extra kall. I väntan på en mer gynnsam marknad kan man som investerare i Inwido hoppas på att bolaget uppvisar en fortsatt god kostnadskontroll och tillfredsställande marginaler.

Långsiktigt tycker jag att Inwido är ett mycket intressant bolag. Ett bolag som gynnas av den stora hållbarhetstrenden, i vilken energieffektiva fönster och dörrar är en pusselbit i att göra samhället mer hållbart.

När dessa rader skrivs på onsdagseftermiddagen (21/2) handlas aktien till kursen 134,40 kr. I min prognos för 2024 har jag skissat på en vinst per aktie på 11,22 kr. Nuvarande utmanande marknad och allmänna osäkerhet tycker jag gör det extra svårt att gissa på utvecklingen 2024.

Om min prognos skulle slå in handlas aktien nu till P/E 12,0. Jag tycker inte att det är varken särskilt dyrt eller billigt för Inwido. Jag tycker att Inwido-aktien förtjänar en högre värdering än P/E 12, men jag har just nu inga planer på att köpa fler aktier.

Inwido har en stark finansiell ställning och jag räknar med att man kommer annonsera nya förvärv framöver. Nya förvärv kombinerat med en marknad som förhoppningsvis kommer att uppvisa ett bättre sentiment framöver gör att jag inte vill sälja några aktier till rådande P/E 12 värdering.

Min nuvarande riktkurs för Inwido uppgår till 157 kr.

3 comments:

 1. Vad är det för skillnad mellan orderingång och orderstock? Vad ska man fokusera på?

  Jag får heller inte ihop orderstock:
  Under "bullets" ökade orderstocken Medan tex Skandinavien och Östeuropa är den kraftigt ned?Kompenserar nyförvärvet för minskningen?

  Mvh
  Emigrantinvesteraren

  ReplyDelete
 2. Orderingången avser de ordrar som kommit in under kvartalet och orderstocken avser samtliga ännu ej levererade ordrar vid periodens slut. Jag fokuserar på båda två. Yes, det är förvärvet av Sidey Group som kraftigt gynnar ordersituationen :)

  ReplyDelete
 3. Kan du skriva framöver om fastighetssektor? :)

  ReplyDelete