Pages

Monday 26 February 2024

Ogunsen: Q4 2023

I fredags presenterade Ogunsen siffrorna för Q4 2023. Nedan ges en summering av rapporten samt min syn på aktien.

Jag äger aktier i Ogunsen. Inget som skrivs ska ses som någon form av rekommendation eller rådgivning. Siffrorna avser Q4 2023 vs. Q4 2022 om inget annat anges.

 • Intäkterna uppgick till 130,2 mkr (140,5), en nedgång med 7%
 • Rörelseresultat minskade från 18,6 mkr till 12,5 mkr, där rörelsemarginalen landade på 9,6% (13,3)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,92 kr (1,34)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,3 mkr (16,8)
 • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie på 3,40 kr (4,50)

Sammantaget levererade Ogunsen en rapport som kom in över mina estimat. Intäkterna var 3% över mitt estimat. Motsvarande siffror för rörelseresultatet och resultat per aktie var 13% respektive 18%.

Rörelsemarginalen kom in på 9,6% (13,3). Utfallet är i linje med bolagets mål om 10% rörelsemarginal. Föregående års rörelsemarginal var oerhört stark. Q4 2023 innefattade också en arbetsdag mindre än jämförelsekvartalet 2022. Jag tycker att bolaget håller uppe lönsamheten på ett tillfredsställande sätt i den mer utmanande marknadsmiljön.

På segmentnivå sjönk intäkterna med 6% på konsultdelen och 18% på rekryteringsdelen. Under kvartalet härstammade 90% av intäkterna från konsultverksamheten. Kollar man på rörelseresultatet kom 43% från rekryteringsverksamheten, något som påvisar vikten av att rekryteringsdelen behöver utvecklas väl för att aktien ska ta ordentlig fart. Rekryteringsdelen har en rörelsemarginal på 40,0% (34,4), jämfört med 6,1% (10,5) för konsultverksamheten.

I VD-ordet skrivet Kent bland annat: "När jag blickar framåt råder fortfarande viss osäkerhet i horisonten. Inledningen av 2024 har börjat med en liknande efterfrågan som 2023."

För egen del skissar jag för närvarande på en utveckling 2024 som är ungefär i samma härad som 2023. Min prognos om resultat per aktie 2024 är nu 3,28 kr. Enligt min uppföljning avseende nya rekryteringsannonser var januari en svag månad, medan februari hittills har utvecklats relativt sett bättre och redan överträffat utfallet i januari.

När dessa rader skrivs på fredagsförmiddagen handlas aktien till kursen 38,35 kr. Enligt min vinstuppskattning för 2024 ger det ett P/E-tal på 11,7. Det är inte en särskilt ansträngande värdering, inte minst med tanke på att jag inte räknar med att 2024 kommer att vara något superår.

Ogunsen har som så ofta förr nettokassa och en stark finansiell ställning. Justerat för detta blir värdering än lägre. Den starka finansiella ställningen gör också att man kan dela ut i princip hela resultatet efter skatt till aktieägarna.

Totalt sett tycker jag dock inte att nuvarande kursnivå har en tillräckligt stor säkerhetsmarginal för att jag ska utöka mitt aktieinnehav.

Under 2023 har Ogunsen jobbat aktivt med att expandera sin verksamhet geografiskt. Det är en satsning jag gillar och baserat på de annonser som finns på SJRs hemsida har man expanderat till många nya platser runt om i Sverige.

2 comments:

 1. Intressant genomgång. Har inte haft detta bolag på min radar innan. P/E på 11 och DA runt 9 gör ju att man slickar sig om munnen en aning. Bolaget för dock minnen till ett tidigt innehav i ett bolag jag tappat namnet på som hade bemanningskonsulter och en liknande DA runt 8-9. Det föll pladask...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tack! Är det Poolia (numera Pion) du tänker på?

   Delete