Tuesday, 26 October 2021

Nordea: Januari-september 2021

I torsdags publicerade Nordea sina siffror för perioden januari-september 2021. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar om aktien. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Nordea.

Siffrorna som anges nedan avser januari-september 2021 vs. januari-september 2020 om inget annat anges:

  • Räntenettot ökade med 10% och uppgick till 3 670 mEUR (3 346)
  • Avgifts- och provisionsnettot ökade med 19% till 2 575 mEUR (2 167)
  • De totala intäkterna ökade med 15% och uppgick till 7 182 mEUR (6 247)
  • Rörelsekostnaderna uppgick till 3 548 mEUR (3 425), vilket är en ökning med 4%
  • Rörelseresultatet före kreditförluster ökade med 29% och uppgick till 3 634 mEUR (2 822)
  • Redovisat resultat per aktie landade på 0,69 EUR (0,37)
  • K/I-tal (med periodiserade resolutionsavgifter) och avkastning på eget kapital (med periodiserade resolutionsavgifter) uppgick till 0,49 (0,54) respektive 11,1% (6,7)

Mina tankar

Jag tycker att Nordea överlag fortsätter att leverera en god verksamhetsutveckling. Såväl räntenettot som avgifts- och provisionsnettot visade tillväxt i både Q3 och för årets första nio månader. När det gäller bolånevolymerna så ökade de med 6% i (Q3 jämfört med Q3 2020) och Nordea uppger att man har fortsatt tagit marknadsandelar. Man ser också en ökad aktivitet i utlåningen till små- och medelstora företag. Samtidigt ökade det förvaltade kapitalet i Q3 med 21% till rekordhöga 393 miljarder EURO. Ökningen av förvaltat kapital är hänförligt till fortsatta nettoinflöden samt en stark utveckling på de finansiella marknaderna.

I det tredje kvartalet steg de redovisade kostnaderna med 1%. Kostnadsökningen förklaras av införlivandet av Nordea Finance Equipment samt av valutakurseffekter. Justerat för dessa två poster sjönk kostnaderna med 1% i Q3. Kostnadsprognosen för helåret 2021 är fortsatt att kostnaderna ska hamna ”omkring” 4,6 miljarder EURO.

Kreditkvaliteten är fortsatt stark och under årets första nio månader återförde Nordea totalt 21 miljoner EURO (netto) för potentiella kreditförluster, varav 22 miljoner återfördes i Q3. Det är exakt denna trend och förhoppning jag tidigare har skrivit om att jag skulle vilja (fortsätta) se i Nordea. De realiserade kreditförlusterna i Q3 var fortsatt väldigt låga, vilket antyder att Nordea och flera andra storbanker verkligen agerade i överkant (enligt gällande redovisningsregelverk) under inledningen av pandemin. Under perioden januari-september 2020 reserverades 832 miljoner EURO för eventuella kreditförluster.

Nordea har annonserat att man initierar ett aktieåterköpsprogram om max 2 miljarder EURO. Personligen gillar jag kombinationen av att de delar ut pengar OCH återköper aktier. Inte minst är aktieåterköpen extra välkomna då det dras utländsk källskatt på utdelningarna för investerare i Sverige.

Till följd av kapitalreduceringen som sker av aktieåterköpsprogrammet sjunker bankens kärnprimärkapitalrelation till 16,9%. Nordea har dock fortsatt en väldigt stark finansiell ställning och nuvarande kärnprimärkapitalrelation överstiger regelkravet med 6,7 procentenheter. Nordea skriver i rapporten att man nu också för diskussioner med den Europeiska Centralbanken om ytterligare ett återköpsprogram, där man räknar med att skicka in en formell ansökan under inledningen av 2022.

Trots den starka kapitalsituationen levererar Nordea en avkastning på eget kapital (ROE) på 11,1%, vilket kan jämföras med bolagets finansiella mål på en ROE på över 10% år 2022. Jag har skrivit upprepande gånger att jag tycker att en ROE på ”över 10%” är för konservativt satt. I kvartalsrapporten som publicerades förra veckan var det därför glädjande att se att Nordea äntligen kommer presentera nya finansiella mål. De nya finansiella målen kommer att presenteras i anslutning till kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet.

Givet fredagens stängningskurs (110,44 kr) handlas aktien för tillfället till ett P/B-tal på 1,22. Nordea har länge varit mitt top pick bland storbankerna och med en uppgång på 64% hittills i år är man den storbank (tillsammans med SEB) som har presterat bäst på börsen. Jag tycker att aktien stundtals har handlats till fyndnivåer när man länge kunde köpa aktien till runt 60-70 kr.

Givet den starka uppgången i år är det såklart inte längre ett, enligt mig, lika starkt risk/reward. Jag tycker att Nordea är relativt rättvist värderade på nuvarande nivåer. Det finns definitivt utmaningar för banken att hantera. Å andra sidan har man ett bra verksamhetsmomentum för tillfället samtidigt som man har en stark finansiell ställning, där ett uppföljande aktieåterköpsprogram är en trevlig positiv nyhet. En potentiell trigger är också de nya finansiella målen som ska presenteras i samband med Q4-rapporten.

Jag står inte på köpsidan i Nordea just nu. Skulle aktiekursen stiga upp till nivåer kring eller över 120 kr är jag inte helt främmande för att börja skala av lite i min position. Men det tar vi då i så fall 😊

Har ni Nordea i portföljen?

No comments:

Post a Comment