Wednesday, 27 October 2021

Diös: Januari-september 2021

I fredags publicerade fastighetsbolaget Diös sin delårsrapport för perioden januari-september 2021. Inget av det som skrivs nedan ska ses som någon form av rekommendation, gör alltid din egen analys. Jag äger aktier i Diös.

Nedan är en summering av utvecklingen för perioden januari-september 2021 vs. januari-september 2020 samt mina tankar.

  • Intäkterna uppgick till 1 467 mkr (1 406), vilket motsvarar en ökning på 4%
  • Driftöverskottet ökade med 5% och uppgick till 968 mkr (924)
  • Förvaltningsresultatet ökade från 729 mkr till 780 mkr
  • Belåningsgraden på fastigheterna uppgick till 52,7% (55,2)
  • Det långsiktiga substansvärdet per aktie uppgick till 88,3 kr per aktie (75,7)

Mina tankar

VD Knut Rost sammanfattar kvartalet med att det har varit en hög aktivitet och att ett stort intresse uppvisas för Diös marknader. Intresset för fastigheter på Diös marknader, vilket uppges aldrig ha varit större än nu, har bidragit till positiva värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

När det gäller projektutvecklingsagendan har Diös nu färdigställt 85 lägenheter i Östersund, en industrifastighet om 5 000 kvadratmeter i Umeå och ett hotell med 270 rum i Sundsvall. Hotellet, vilket färdigställdes i Q3, uppgår till 14 350 kvadratmeter och är fullt uthyrt. Hyresavtalet är på 15 år. I det tredje kvartalet har Diös också ingått avtal om att hyra ut 1 050 kvadratmeter till ICA i centrala Gävle.

Diös projektutvecklingsagenda inleddes ”på riktigt” för cirka 3 år sedan. Detta initiativ är något jag gillar starkt och något som bidrar till ytterligare tillväxt. I kommande kvartal kommer konverteringen av Tele2:s kontorslokaler i Sundsvall att färdigställas. Diös skriver i rapporten att man sannolikt kommer annonsera ytterligare ett par omfattande projekt under kommande kvartal.

Nettouthyrningen i Q3 uppgick till 29 mkr. Bolaget skriver att hyresmarknaden har ökat ordentligt och att man ingår attraktiva avtal i samtliga städer man är verksamma i.

Sammantaget härstammar cirka 40% av hyrorna från samhällsfastigheter och bostäder. De fem största hyresgästerna är Trafikverket, Polismyndigheten, Östersunds kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Under januari-september uppgick hyresrabatterna relaterade till det statliga covid-stödet till 9 mkr, vilket kan jämföras med 33 mkr under motsvarande period 2020.

Jag tycker att Diös i vanlig ordning levererar en stabil rapport, även om Q3-utfallet var lite lägre än vad jag hade hoppats på. Det är dock en god underliggande aktivitet i Diös affär såväl som på de marknader bolaget är verksamma på. Man har som sagt också flertalet spännande utvecklingsprojekt i produktion, vilka kommer bidra till långsiktig tillväxt.

Givet fredagens stängningskurs (97,05 kr) handlas Diös till en substanspremie på 10%. Baserat på nuvarande fundamenta har jag min motiverade kurs för Diös satt till 102 kr. Diös har länge varit ett av kärninnehaven i min portfölj och jag tycker det är ett stabilt och välskött bolag med fortsatt intressanta tillväxtmöjligheter framöver. Jag skalade dock av en del av mitt innehav i bolaget när kursen senast handlades till några kronor över 100 kr.

Har ni Diös i portföljen?

No comments:

Post a Comment