Monday, 25 October 2021

VNV Global: Januari-september 2021

I fredags publicerade investmentbolaget VNV Global sin delårsrapport för perioden januari-september 2021. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i VNV Global.

Per den sista september uppgick substansvärdet per aktie till 122,50 kr, vilket är en ökning med 32% från 92,91 kr vid utgången av december 2020. Sammantaget investerade bolaget 65,7 mUSD under det tredje kvartalet. De största investeringarna gjordes i Olio (13,9 mUSD), Breadfast (7,0 mUSD) och Collectiv Food (6,8 mUSD).

I slutet på juli annonserades det att VNV Globals femte största portföljinnehav Swvl ingått ett SPAC-samgåendeavtal med Queen’s Gambit Growth Capital. Transaktionen förväntas slutföras före årsskiftet.

I början på augusti offentliggjordes det att VNV Globals näst största portföljinnehav Voi hade genomfört en ny finansieringsrunda. På tal om Voi så är bolaget endast 3 år ”gammalt”. Trots detta är man marknadsledande i Europa och verksamma i 65 länder. Under det tredje kvartalet noterades nya rekordsiffror, både avseende antalet resor och intäkter. Cirka 41% av Vois intäkter kommer från reglerade marknader.

De största investeringsområdena i VNV Globals portfölj är transport (46,7%), digital hälsa (30,6%), marknadsplats (15,2%) och övrigt (7,5%). Sett till substansvärde utgörs de tre största portföljinnehaven av Babylon, (26,0%), Voi (13,8%) och BlaBlaCar (9,4%), vilka tillsammans utgör 49,2% av VNV Globals portfölj. En investering i VNV Global är inte minst ett relativt stort bet på Babylon. Babylon börsnoterades i USA i fredags.

Sammantaget utgör de 6 största bolagen cirka 70% av VNV Globals portfölj. Den absoluta majoriteten av de innehav man har i portföljen har man (till följd av innehavens ringa storlek) klumpat ihop i kategorin övrigt.

Ett av bolagen som nyligen har fått lämna kategorin övrigt (för att istället lyftas fram specifikt bland de största innehaven) är hälsobolaget Numan. Bolaget fokuserar på ”hälsa och välbefinnande” för män, där man erbjuder en prenumerationstjänst för användarna att behandla mäns hälsoproblem. Bolaget är idag en av marknadsledarna i Europa. Ett liknande bolag är börsnoterade amerikanska Hims. Hims har ett marknadsvärde på 1,4 miljarder dollar. Vid den hypotetiska tanken om att Numan skulle ha en liknande värderingsmultipel som Hims så skulle VNV Globals del av Numan uppgå till 244 mUSD, vilket kan jämföras med Numans nuvarande värdering på 37 mUSD i VNV Globals portfölj.

Avslutande tankar

När börsen stängde i fredags handlades VNV Global till kursen 128,50 kr, vilket enligt hemsidan IB-index motsvarar en substanspremie på drygt 2%. Givet inriktningen på VNV Globals portföljinnehav tycker jag att man förtjänar att handlas till en premie.

Det jag framför allt gillar med VNV Global är deras inriktning mot onoterade innehav (även om en stor del av portföljen i skrivande stund är noterad efter att Babylon och Hemnet numera befinner sig på börsen). Att flera av bolagets innehav sätts på börsen utgör såväl triggers för aktiekursen som att det visar att det finns en god efterfrågan på att flera investerare vill vara med på den resa som VNV Globals portföljinnehav har framför sig.

Jag köpte frekvent aktier i VNV Global när aktiekursen låg kring 90-100 kr för några månader sedan. Till följd av detta och en stark kursutveckling är VNV Global idag ett av mina största innehav. För tillfället har jag inga planer på att ytterligare utöka mitt innehav i bolaget.

Har ni VNV Global i portföljen?

No comments:

Post a Comment