Saturday, 30 October 2021

Veckans aktieköp

Det har varit ytterligare en vecka som har dominerats av bolagsrapporter, såväl allmänt på börsen som på bloggen. Jag ska försöka läsa ikapp en del rapporter under helgen. Hur börsen i stort har gått i veckan har jag knappt koll på 😊

När det gäller köptransaktioner har jag i veckan utökat mitt innehav i 4 bolag.

CATELLA: Jag köpte i veckan aktier i Catella för 36,90 kr per styck. Som tidigare har nämnts gillar jag den renodling mot fastigheter som bolaget gör. Jag gillar också PIM, vilket är en fin kärna i koncernen. Jag är inte främmande för att utöka mitt innehav i Catella ytterligare framöver.

EMBRACER: Det blev lite köp i Embracer under veckan. Köpkursen landade på 78,35 kr. Jag är ju som bekant redan nöjd med min exponering mot Embracer men det blev ändå en ökning upp till jämnt tusental aktier. Detta efter att jag gjorde en omallokering i portföljen (det blir mer om säljdelen av omallokeringen vid ett annat tillfälle).

EVOLUTION: EVO levererade enligt mig återigen imponerande kvartalssiffror. Marknaden var däremot inte lika imponerad och handlade ned aktien med drygt 8% på rapportdagen. Jag kommer återkomma med mina tankar om rapporten inom kort men jag passade på att öka mitt innehav i bolaget på rapportdagen till kursen 1 372 kr.

MILLICOM: I likhet med många andra bolag presenterade Millicom sina Q3-siffror i veckan. Jag tycker att många pilar fortsätter att peka åt rätt håll för Millicom. Intäkterna steg i varje affärsenhet och i varje latinamerikanskt land man bedriver verksamhet i. Det är också glädjande att se att skuldnivån fortsätter att minska, vilka bör ge ett ökat utrymme för mer aktieåterköp (eller utdelning) framöver. I Q3 återköpte bolaget närmare 1% av de utestående aktierna. Millicom är fortsatt också i fas med att uppnå sitt mål på minst 1,4 miljarder dollar i operativt kassaflöde för helåret 2021. Jag tycker Millicom förtjänar en högre värdering än vad marknaden idag erbjuder aktien. Jag utökade mitt innehav i Millicom i veckan genom att köpa aktier till kursen 301 kr.

Har ni köpt eller sålt något i veckan?

No comments:

Post a Comment