Thursday, 4 November 2021

Betsson: Q3 2021

Det har nu gått ett tag sedan Betsson publicerade sina siffror för det tredje kvartalet 2021. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar om aktien. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Betsson.

Siffrorna som anges nedan avser Q3 2021 vs. Q3 2020 om inget annat anges:

  • Intäkterna uppgick till 1 733,3 mkr (1 676,7), vilket motsvarar en ökning på 3%
  • Rörelseresultatet minskade från 329,1 mkr till 323,6 mkr
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 2,22 kr (2,22)
  • Det operativa kassaflödet landade på 423,5 mkr (494,6)

Intäkterna ökade med 3%, dock hämmades utvecklingen bland annat av negativa valutaeffekter. Sammantaget uppgick den organiska tillväxten till 8%. För perioden januari-september ökade intäkterna med 10%, varav den organiska tillväxten uppgick till 20%.

Intäkterna från sportboken växte med 24%, medan intäkterna från kasinoverksamheten minskade med 2%. Sportboksverksamheten har gynnats av de stora (herr)fotbollsmästerskapen Copa America och EM som avslutades i inledningen på Q3 samtidigt som de flesta inhemska ligorna drog igång från mitten på augusti.

Nedgången i kasinointäkterna är bland annat drivet av en lägre aktivitet i Tyskland på grund av regelförändringar. Nedgången förklaras också av en lägre aktivitet i Storbritannien som följd av Betssons konsolidering och fokus på ett varumärke på den brittiska marknaden.

Betsson skriver också i rapporten att den aggregerade intäktsökningen har gynnats av en god utveckling på nya marknader, bland annat Grekland, Kroatien och i Latinamerika.

När det gäller den nederländska marknaden har Betsson som bekant upphört med att erbjuda sina tjänster till nederländska kunder via sina internationella webbplatser. Licensansökan väntas skickas in senast i Q1 2022 med förhoppningen att man ska kunna annonsera resultatet av ansökan efter sommaren samma år.

Avseende lanseringen i USA uppges utvecklingen gå enligt plan, där bolaget väntas lansera sitt B2C-erbjudande i delstaten Colorado i Q1 2022. Betssons sportbok har också blivit integrerad med Strives plattform, vilken har erhållit certifiering i Colorado.

Under det tredje kvartalet förvärvades Inkabets B2C onlinespels-verksamhet, vilka inriktar sig på den västra delen av Sydamerika. Hela köpeskillingen motsvarar 3,8 gånger EBIT på rullande 12 månader per juni 2021. Förvärvet slutfördes den 1 oktober. Man har under perioden också förvärvat 28% av aktierna i det kanadensiska startup-bolaget Slapshot Media.

Sammantaget uppvisar Betsson fortsatt snabbast tillväxt i de geografiska områdena Central- och Östeuropa samt Centralasien (CEECA, +21% i Q3 y-o-y) och Övriga världen (+59% i Q3 y-o-y). I CEECA noterade flera länder de högsta kvartalsintäkterna någonsin. Polen var det enda land som uppvisade en negativ intäktstillväxt. I början på Q3 gick Betsson också live i Belarus. I övriga världen uppvisas bland annat en stark utveckling i Peru och Chile.

Av Betssons totala intäkter i Q3 härstammade 32,2% från lokalt reglerade marknader. Detta är en nedgång från 36,2% i Q3 2020. Nedgången förklaras av en stark sportbokstillväxt i Latinamerika och minskade intäkter från Storbritannien och Tyskland.

Mina tankar

Det har minst sagt varit ”struligt” kring Betsson på sistone, inte minst när det gäller vem som ska vara bolagets VD och hur styrelsen ska se ut. Utöver detta har det blåst oroande vindar i Norge samtidigt som Nederländerna i sista sekund ändrade förutsättningarna för aktörer som genomgår en cooling-off period i väntan på att få ansöka om licens. Sedan kan man även diskutera motvinden från den turkiska valutan och globala minimiskattenivåer.

Jag är glad att Pontus återigen har fått förtroendet att leda bolaget, även om han aldrig hann sluta. Situationen i Nederländerna tycker jag är bekymmersam. Det slår hårt på verksamheten då man i landet har haft en riktigt stark marginal. Jag räknar med att Betsson kommer erhålla en licens i Nederländerna under andra halvåret 2022. Därefter kommer Betsson att få satsa på att gradvis bygga upp sin position igen till en tillfredsställande nivå, vilket bör ta lite tid.

Den turkiska valutan har länge varit i motvindsfas. Man kan väl i alla fall hoppas att den negativa valutaeffekten kommer upphöra någon gång. Skulle valutan vända så finns det en bra extra skjuts att hämta i redovisningen i alla fall.

Personligen är jag lite nervös för utvecklingen i Norge. Norge är också en viktig marknad för Betsson och det känns som att det räcker med betydande utmaningar/osäkerhetsfaktorer i t ex Nederländerna.

Jag skulle säga att det framför allt är oron för Norge och min överlag ganska stora exponering mot spelsektorn som gör att jag inte har fyllt på mitt innehav i Betsson efter rapporten. Jag tycker att det går att räkna hem aktien nuvarande nivåer, men det finns som sagt också flera osäkerhetsfaktorer.

Allt är däremot inte bara riskmoment i Betsson. Det finns definitivt flera spännande initiativ också, t ex tillväxt från nya marknader (Belarus, Grekland och Kroatien). Sydamerika är en väldigt spännande marknad samtidigt som samtliga marknader utom Polen noterade sina bästa resultat någonsin i Q3 inom det geografiska området CEECA.

USA och Kanada utgör också intressanta långsiktiga möjligheter. Sedan har vi ju hela det strukturella skiftet som sker, där en allt större andel av spelandet utförs online. Förvärv och uppköp är också potentiella framtida triggers. Efter rapporten har det även rapporterats om ett par insynsköp i Betsson.

Sammantaget hade jag lite högre förväntningar på Betssons Q3-rapport men jag tycker ändå att rapporten var okej. Inledningen Q4 noterade en nedgång på 18% för de dagliga genomsnittliga spelintäkterna för perioden 1-17 oktober jämfört med de dagliga genomsnittliga intäkterna för hela Q4 2020. Utöver en negativ påverkan från Nederländerna har inledningen på det fjärde kvartalet också påverkats negativt utav en oerhört svag sportboksmarginal.

För egen del har jag just nu inga planer på att varken öka eller minska mitt innehav i Betsson.

Har ni Betsson i portföljen?

No comments:

Post a Comment