Wednesday, 3 November 2021

Boken: Välj hälsa!

Tidigare under hösten läste jag boken ”Välj hälsa!”. Boken är skriven av Stig Bengmark. Förutom att vara författare finns på Stigs meritlista också att han var varit kirurg i 30 år. Under denna tid väcktes frågor om hur människors livsstil påverkar deras hälsa. Ett konkret exempel på att dessa frågor väcktes var den infektionskänslighet som patienterna uppvisade tätt efter att de opererats – framför allt de som fick antibiotika.

Stig har därför under många år lagt tid på att forska om tarmfloran och kostens betydelse för människans hälsa. Författaren menar på att vi idag har destruktiva matvanor i västvärlden, där livsstilsrelaterade kroniska sjukdomar har drabbat en lång rad människor. Stigs underliggande budskap i boken är hur man ska äta sig frisk, istället för att äta sig sjuk.

I boken framgår att cirka 70-80% av immunsystemet sitter i tarmen. Studier visar också att när man har fått en så kallad folksjukdom (t ex diabetes typ 2) är sannolikheten stor för att man kommer drabbas av ytterligare folksjukdomar. Inflammation beskrivs som sjukdomarnas moder.

Ordet inflammatio är latin och betyder brand. Kronisk inflammation är vansklig att identifiera, men kan exempelvis förklaras av (oförklarlig) trötthet, huvudvärk, håravfall eller okontrollerbar salivbildning. Cirka 15% av barn i åldern 3-17 år beräknas ha minst en kronisk sjukdom.

Stig skriver att våra förfäder hade cirka en elakartad bakterie per en miljon goda. Baserat på hur dagens samhälle ser ut på många håll avseende matvanor, stress, brist på motion och antibiotikaanvändning etc är det inte ovanligt att de elakartade bakterierna dominerar tarmfloran.

Forskning visar att människor i västvärlden har tappat närmare 50% av de godartade bakterierna våra förfäder hade. Det finns de som hävdar att vi i västvärlden idag lever i en fetmaepidemi. Fetman dök först upp i samband med det industriella jordbruket.

I boken beskriver också Stig hur maten hanteras i kroppen. Exempelvis avgör matens grad av raffinering var i kroppen som maten tas upp. Industriellt behandlad mat tas ofta upp redan högt upp i tunntarmen, vilket uppges inte vara optimalt. Oraffinerad mat är mer svårsmält och hanteras därför i grovtarmen, vilket enligt författaren är det optimala.

Han skriver också att man för att få ett optimalt upptag i grovtarmen bör äta 80% råa vegetabilier, 10% vegetabiliska proteiner och 10% vegetabiliska fetter. Cirka 60% av det vi äter idag tas upp i tunntarmen, medan uppskattningsvis mindre än 15% av det som våra förfäder åt togs upp i tunntarmen.

Sammantaget trycker Stig på att goda vanor är viktigare än arv och genetik. Hans tre grundpelare för en god hälsa utgörs av rikligt med motion, riktigt ätande och stresskontroll.

Avslutningsvis och mina tankar

Jag är intresserad av kost och hälsa. Den här typen av böcker är därför något som intresserar mig. Det som frustrerar mig är dock att det är så många personer som (är utbildade och) ger så olika råd och rekommendationer.

När jag läste fanns det något tillfälle som jag hajade till och kände spontant att jag inte höll med. Men överlag tycker jag att det var en intressant och lärorik bok. Det frustrerar mig också när jag tänker på alla fel jag har gjort (inte minst) historiskt (men även fortfarande gör). Exempelvis hur mikron har varit en god vän. Studier har, skriver Stig, visat att 97% av alla grönsaker och frukters antioxidanter förstörs om de värms upp i mikron. Vår mikro gick nyligen sönder (tack och lov?) och vi kommer inte att köpa en ny.

Det är skrämmande att se hur folksjukdomar sprider sig runt om i världen. Jag kommer inte att dra upp min syn på hållbarhet och etik igen avseende investeringar, men det finns mycket kring folksjukdomar och ohälsa som irriterar mig att det inte görs något åt samt att flera mindre fördelaktiga saker sopas under mattan.

Enligt Stig gick fetma under år 2017 om rökning som den vanligaste dödsorsaken. Han skriver också att ett kilo kroppsfett motsvarar 9 000 kalorier. En person som är 20-30 kg överviktig kommer således att ha svårt att träna bort övervikten. Kosten är betydligt viktigare än träningen.

Jag är givetvis ingen expert på tarmflora och vad man ska äta eller inte äta. Som jag skriver ovan finns det bland de lärda också flera olika uppfattningar om vad som gäller. Även om meningsskiljaktigheter finns kring vissa ”fakta” bland de lärda tycker jag att man bör vara överens om att det behövs mycket mer resurser som läggs på att bekämpa dessa symptom och sjukdomar, t ex via en ökad utbildning och förekomst av förebyggande åtgärder.

Jag vill göra rätt (eller vara medveten om att jag inte gör rätt). Det är däremot så fruktansvärt lätt att göra fel. Någon säger att olivolja är bra. Perfekt tänker man då och kastar det i stekpannan när man steker något och vips så har (den upphettade) olivoljan förvandlats till något ”dåligt”. Det känns som att det så många gånger är så mycket ”ifs-and-buts”.

Det är verkligen inte lätt att göra rätt alla gånger 😊

No comments:

Post a Comment