Pages

Tuesday, 2 November 2021

Gratisportföljen: Oktober 2021

Syftet med Gratisportföljen, vilken lanserades den 25 juni 2019, är att visa att det med en proaktiv inställning och med ett mindset som präglas av ”många bäckar små” finns en del pengar att tjäna utanför ramen för den lön man drar in från sitt vardagliga förvärvsarbete.

Ambitionen är att generera intäktsströmmar där samtliga pengar härstammar från intäktskällor som INTE kommer från mitt vardagliga arbete eller från Utdelningsportföljen. Målet har som bekant varit att genom dessa intäktskällor bygga upp en aktie- och fondportfölj på minst 100 000 kr. Detta mål uppnåddes i juni 2021.

Efter att målet har uppnåtts lägger jag inte samma fokus på att jaga in nya pengar, dock trillar det ändå inte lite pengar här och var. I oktober trillade det in 1 700 kr, bland annat från cashback, försäljning av saker och bloggintäkter.

Per den sista oktober 2021 uppgick värdet på Gratisportföljen till 113 495 kr, vilket kan jämföras med utfallet per den sista september då värdet uppgick till 103 340 kr. Sammantaget ökade värdet på Gratisportföljen under oktober med 10%.

Efter att Gratisportföljen sjunkit i värde två månader i följd var det trevligt att konstatera att utvecklingen återigen pekade uppåt. Utfallet per sista oktober utgör också ett nytt all-time high. Bland portföljinnehaven är det huvudsakligen investmentbolaget VNV Global som har bidragit till den starka utvecklingen i oktober.

Nedan är Gratisportföljens innehav per den sista oktober.No comments:

Post a Comment