Monday, 1 November 2021

Philip Morris: Q3 2021Philip Morris är ett innehav jag under långa perioder har haft i min portfölj. Däremot har jag sällan skrivit så mycket om bolaget. Jag tänkte därför nu skriva några rader om Philip Morris senaste kvartalsrapport och min syn på aktien. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger också som sagt aktier i Philip Morris.

I mitten på oktober presenterade bolaget sina siffror för årets tredje kvartal.

  • Nettoomsättningen ökade med 9,1% och uppgick till 8 122 mUSD (7 446). Justerat för positiva valutaeffekter så ökade nettoomsättningen med 7,6%
  • Justerad vinst per aktie uppgick till 1,58 USD, vilket motsvarar en tillväxt på 11,3%
  • Leveransvolymen av cigaretter och heated tobacco ökade under perioden med 2,1%, där cigaretter minskade med 0,4% medan heated tobacco ökade med 23,8%

Av de totala intäkterna på 8 122 mUSD utgörs nu 28,6% av intäkter från rökfria produkter. Bolagets marknadsandel för heated tobaco-enheter i IQOS-marknader (exklusive USA) uppgår till 6,8%, vilket är en förbättring med 1,2 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Man skriver dock i rapporten att halvledarbrist hämmar bolaget från att fullt ut leverera i en omfattning som är i linje med kundernas efterfrågan.

I samband Q3-rapporten annonserade man att intervallet för helårsprognosen snävas åt till att uppgå till en justerad vinst per aktie inom intervallet på 6,01-6,06 USD. Under perioden har bolaget återköpt 0,9 miljoner aktier. Det har varit lite motvind för Philip Morris under de senaste åren, vilket föranledde att man under ett tag upphörde med aktieåterköpen. Jag är positivt inställd till att man numera återigen återköper aktier.

Man har nyligen också höjt sin kvartalsvisa utdelning, vilken höjdes med 4,2% till 5,00 USD per aktie på helårsbasis. Givet fredagens stängningskurs (94,49 USD) motsvarar det en direktavkastning på drygt 5,3%.

Philip Morris ambition är att (organiskt) öka den justerade vinsten per aktie med minst 9% per år (CAGR) för perioden 2021-2023. Komponentbrist inom IQOS gör dock att det finns en ökad utmaning att uppnå detta mål 2022.

Givet nuvarande aktiekurs och den lägre delen i EPS-prognosintervallet för 2021 handlas aktien till P/E 15,7. Om man leker lite med siffrorna och antar att Philip Morris levererar en justerad vinst per aktie 2021 på 6,06 USD och att man sedan ökar detta resultatmått med 9% både 2022 och 2023 – samtidigt som man antar ett ”fair” P/E-tal på 16 – då skulle ett motiverat värde (på 2023 års vinst) uppgå till 115 USD per aktie.

Jag tycker att man skulle kunna pusha upp aktien lite från dagens nivåer men på det stora hela tycker jag att aktien är hyggligt rättvist värderad för tillfället.

Äger ni aktier i Philip Morris?

No comments:

Post a Comment