Wednesday, 24 November 2021

Boken: How not to die

Jag läste nyligen ut boken “How not to die”. Boken är skriven är Michael Greger. Förutom författare ståtar Michaels CV bland annat utav läkarerfarenhet. När Michael var liten fick hans ”grandma” beskedet att hon var hjärtsjuk och endast hade veckor kvar i livet.

Detta föranledde att hon begav sig till en privat behandlingsklinik, där hon inrullandes i rullstol fick hjälp med att lägga om kosten. Några veckor senare lämnade hon kliniken gåendes.  Efter att läkarna gav ”grandma” beskedet att hon endast hade några veckor kvar att leva så levde hon ytterligare 31 år.

Denna händelse inspirerade Michael till att spendera en betydande del av sitt liv till att lära sig om näringslära och hur det (till stor del) hänger ihop med en god hälsa. I boken redogörs för de vanligaste dödsorsakerna i USA och hur risken att drabbas av dessa kan minskas om man upprätthåller en god kosthållning. En god kosthållning grundar sig enligt författaren på en whole food växtbaserad diet.

Jag tycker att det var en intressant bok som har gett mig många intressanta tankar och inom vissa områden har jag testat att lägga om mina vanor. Specifikt om vad jag har tagit med mig för vanor tänkte jag återkomma till i ett separat inlägg. Jag brukar ta anteckningar från många böcker jag läser, och denna bok utgjorde inget undantag. Som alltid när det kommer till kost och hälsa finns det många olika åsikter (och jag har såklart inte heller någon expertkunskap i ämnet), men nedan är mina anteckningar och tolkningar från boken.

 • Läkarutbildningar i USA innehåller i regel ett högst begränsat antal timmar näringslära, närmare bestämt 21 timmar i genomsnitt per läkarutbildning
 • Författaren anger att många idag inte dör av hög ålder utan av sjukdom, där individens kosthållning är den främsta bakomliggande orsaken till för tidig död
 • En studie baserad på tusentals patientbesök i USA förkunnar att en doktor i genomsnitt pratar kosthållning i 10 sekunder per patientbesök
 • Beräkningar stipulerar att närmare 70% av amerikanerna tar minst en (läkar)utskriven medicin
 • Den drastiska ökningen av livsstilsrelaterade sjukdomar i (framför allt) västvärlden kommer från hur vi har ändrat våra matvanor
 • I en studie visade det sig att 11% av de dagliga kalorierna i en Standard American Diet kommer från whole grains, bönor, frukt, grönsaker och nötter. 57% av kalorierna som äts i en Standard American Diet härstammar från processad växtbaserad mat
 • Frukt, grönsaker och antioxidanter har i studier associerats med längre telomerer, medan till exempel läsk, kött, fisk och mejeriprodukter har visat på omvänt samband
 • Generellt krymper längden på telomererna ju äldre man blir. En studie som sträckte sig över 5 år visade dock att personer som ändrade till en ”healthy diet” (= whole food växtbaserad diet) i genomsnitt lyckades växa längden på sina telomerer och således även bromsa det cellulära åldrandet
 • Läkare behandlar idag symptomen och inte grundorsakerna till problemen
 • Givet att rätt förutsättningar finns så läker kroppen många gånger sig själv
 • Grönkål har i studier visat sig sänka LDL-kolesterolet och öka HDL-kolesterolet
 • Öl är USAs fjärde största källa till ”dietary” antioxidanter
 • För höga järnnivåer kan orsaka cancer. Att ge blod minskar järnvärdena i blodet, vilket således kan minska risken för cancer
 • Endast 3% av den amerikanska befolkningen når upp till det dagliga rekommenderade fiberintaget
 • Högt kroppsfett utgör största risken för att drabbas av diabetes typ 2. Cirka 37% av alla vuxna i USA uppskattas ha pre-diabetes, motsvarande siffra för personer över 65 år är 51%
 • En av tre vuxna amerikaner har högt blodtryck och nästan 1 av 3 har också icke-alkoholrelaterad fettlever
 • Mer än 100 000 amerikaner uppges varje år dö till följd av biverkningar från medicin de fått utskrivet av läkare. Studier har påvisat att det finns en övertro hos patienter till livsstilsrelaterade mediciner (vilka oftast inte heller behandlar grundorsaken)
 • Myndighetsrapporter har angett att 9 av 10 amerikaner inte når upp till det dagliga rekommenderade intaget av grönsaker
 • Don’t let ”perfect” be the enemy of good, vilket ska tolkas att det är okej att “slarva” med maten ibland men att det viktiga är att man äter hälsosamt överlag
 • Författaren anger att han inte är ett fan av epitet som vegan eller vegetarian på grund av det bara definierar vad man inte äter (= man kan äta väldigt mycket onyttiga saker som t ex vegan)
 • Jämfört med på 1970-talet äter amerikanska vuxna idag i genomsnitt mer kalorier per dag motsvarande en BigMac

No comments:

Post a Comment