Tuesday, 30 November 2021

Hur hantera transparensen kring bolag med låg likviditet i aktien?

På sistone har jag lagt ned en del tid på att läsa in mig på ett bolag som jag inte var bekant med sedan tidigare. Jag har bland annat läst igenom bolagets senaste årsredovisning. Jag har också läst igenom samtliga VD-ord i de senaste årens kvartalsrapporter samt skummat igenom ytterligare några utvalda delar i dessa kvartalsrapporter.

Jag har också skapat min egen sammanställning om bolagets finansiella utveckling i Excel för de senaste 23 kvartalen. Jag vet att Börsdata är en ypperlig tjänst, men i de bolag jag följer nära vill jag också justera den historiska utvecklingen för engångsposter. I Excel-sammanställningen har jag även lagt in mina prognoser för Q4 2021 samt för vart och ett av kvartalen under 2022.

Utöver ovan har jag bland annat också läst igenom de senaste årens pressmeddelanden samt kollat igenom de senaste två kvartalens presentationer som hållits i samband med publicerandet av kvartalsrapporterna.

Efter att ha läst på en del om bolaget samt landat i att jag tycker att värderingen på aktien är intressant utifrån ett risk/reward-perspektiv så har jag nu också plockat in bolaget i fråga i portföljen.

En utmaning med ovan icke-nämnda bolag är att dess aktie under en genomsnittlig dag är mer illikvid än vad som enligt mig är önskvärt. En illikvid aktie innebär inte sällan att man tvingas betala lite mer än önskvärt för att komma in i bolaget och sälja lite billigare än önskvärt för att komma ur aktien. I stunder av marknadsturbulens är det inte heller helt främmande att likviditeten i aktien minskas ytterligare och det kan då därför bli extra vanskligt att komma ur en position (om man skulle vilja) i en sådan aktie på ett tillfredsställande sätt.

Ser man på bolag som jag skriver om med jämna mellanrum – exempelvis Ogunsen, Aspire Global, Resurs och Catella – så tror jag att det är ytterst få som följer mig i mina köp och bolag jag är positiv till. Istället är det inte främmande med kommentarer som ifrågasätter bolag som Resurs (Huh, bank?), Aspire (det finns väl 5-8 bolag i sektorn som är betydligt mer populära bland investerarkollektivet) och Ogunsen (Behövs ens personal längre?).

Jag brukar ju som bekant presentera de aktier jag köper varje vecka. Just med bolag vars aktier som har en låg likviditet så tycker jag att det är ett svårt dilemma hur man ska göra, dvs. ska man vara transparent med vilket bolag man har köpt eller inte. Ser man i bloggvärlden så är det exempelvis några personer som valt att inte ange vilket bolag man har köpt om det är ett alltför illikvitt bolag. Sedan finns det andra (inklusive t ex poddar) som ”kör på” oavsett likviditet i aktien.

Vad är er åsikt generellt i denna frågeställning?

No comments:

Post a Comment