Wednesday, 1 December 2021

Boken: Miljonär innan 30 och pensionär innan 40

Jag läste nyligen ut boken (så kan du också bli) ”Miljonär innan 30 och pensionär innan 40”. Boken är skriven av min bloggkollega Miljonär innan 30 (”Miljonären”).

I boken får man följa med på Miljonärens resa. Han beskriver hur hans mål har varit att bli miljonär innan han var 30 för att sedan sluta jobba innan han fyllde 40 år. I början av boken redogör han för hur många år det kan ta att bli ekonomiskt fri baserat på vilken sparkvot man har (givet vissa ytterligare parametrar).

Han skriver också om att målet med att bli ”pensionär” ska tolkas som möjligheten att kunna (om man vill) sluta arbeta tidigare än gängse pensionsålder för att istället fullt ut kunna äga sin tid och spendera tiden på det sätt som man finner mest meningsfullt.

Han beskriver också på ett pedagogiskt sätt vikten av långsiktighet på börsen, där ränta-på-ränta effekten (ofta) gör underverk för de investerade pengarna. Miljonären går även in på skillnaden mellan aktiva och passiva såväl inkomster som kostnader.

För gemene man kräver inte sällan inkomsterna en aktivitet av dig för att uppstå (t ex man måste jobba för att erhålla sin lön) medan flera utgifter är passiva och dyker upp varje månad (t ex bolånekostnader). Miljonären skriver att ambitionen borde vara tvärtom, dvs. det är eftersträvansvärt att ha höga passiva inkomster och låga passiva utgifter.

I boken redogörs också för ett antal spartips, bland annat att man inte bör köpa en större bostad än vad man behöver. Miljonären ger också en introduktion till bland annat aktier, fonder och olika kontotyper.

Det ges vidare också exempelvis en intressant diskussion kring när man har råd att sluta jobba samt hur man kan ta tjänste- och allmänpension i beaktande när man räknar på sitt frihetskapital.

Mina tankar

Tidigt i min egen resa mot finansiellt oberoende fick jag upp ögonen för Miljonären och hans blogg. Han har varit en stor inspirationskälla med sitt driv och initiativ. Man får ändå säga att det driv han har uppvisat går utanför den så kallade boxen för vad som gäller för gemene man gör.

Han skriver själv i boken hur det ibland har varit läsare som har ifrågasatt hans val av, vad de beskriver som, ”extrem sparsamhet”. Som jag har skrivit många gånger tidigare inspireras jag mycket av personer som går all-in för det de gör och som visar passion för det de tar sig an.

Jag följde slaviskt Miljonärens alla blogginlägg i inledningen på min resa mot finansiellt oberoende. Något jag aldrig kommer att glömma är när han var på tjänsteresa och stannade kvar på hotellrummet istället för att följa med kollegorna ut på middag. Miljonären hade fixat egen middag i form av ett paket med nudlar.

Nudlarna skulle han tillaga med hjälp av vattenkokaren på hotellrummet. Då det inte fanns någon vattenkokare på hotellrummet löste han det hela genom att värma nudlarna i en kopp som han fyllde upp med varmt vatten från handfatet. Säga vad man vill om det, men det är målmedvetenhet på hög nivå 😊

Sammantaget tycker jag att det var en intressant bok. Det är alltid kul och inspirerande att få ta del av likasinnades tankar och deras resa. Särskilt intressant tycker jag det var att läsa om Miljonärens tankar kring själva exekveringen av FIRE, dvs. när har man råd att sluta jobba, hur ska man se på den framtida tjänste- och allmänpensionens bidrag till pengamaskinen, tankar om att flytta utomlands etc.

No comments:

Post a Comment