Friday, 19 November 2021

Lite fredagstankar

Ännu en arbetsvecka har passerat och det är dags för lite nya fredagstankar. Vi kör igång direkt.

OMAD: Jag läste nyligen en intressant artikel på DietDoctor .com på temat OMAD. OMAD är en förkortning för One Meal A Day. Det vill säga att man endast äter en måltid per dag. Man får säga att det är ett koncept som ligger ganska långt ifrån de som förespråkar att man ska äta frukost, lunch och middag samt där emellan också klämma in ett gäng mellanmål.

I praktiken blir OMAD en korttidsfasta á la upplägget cirka 23:1. Det innebär att man fastar i 23 timmar och sedan har ett ätfönster på 1 timme. I övrigt finns inga restriktioner utan man kan äta vad man vill.

Ur ett tidseffektivitetsperspektiv låter OMAD som ett intressant upplägg. Enligt DietDoctor är OMAD ett upplägg som skulle kunna bidra till att bland annat förbättra metabola syndrom. För de flesta torde upplägget också bidra till att man äter färre kalorier, då det är mer utmanande att överäta om man ska trycka i sig hela dagens matkonsumtion på en timme.

Som med samtliga kostupplägg passar dem av olika anledningar inte alla. I artikeln framgår också en del ”varningar” varför OMAD-upplägget inte passar alla. Givet detta så landade man i slutsatsen att OMAD nog inte är att rekommendera som ett dagligt upplägg, men däremot att flera personer skulle kunna tänkas gynnas av att applicera OMAD några gånger i veckan.

JÄMFÖR DIG INTE MED EN ELITIDROTTARE & MITT ÄTFÖNSTER: Under årens lopp tror jag att jag har ätit för ofta. Man har skrämts upp av diverse olika påståenden, t ex att det är ”superviktigt” att äta inom 30 minuter efter det att man har avslutat ett träningspass. Jag har ingen utbildning eller expertis i dessa frågor men jag tror det är viktigt att särskilja elitidrottare (som tränar flera gånger per dag) med en genomsnittlig vuxen svensk (som enligt statistiken är överviktig och rör på sig för lite). Med andra ord, utmaningen ligger troligtvis i alla fall inte i att vi äter för sällan.

Hur en elitidrottare äter är inte detsamma som att en genomsnittlig svensk bör anamma detta i sitt eget liv. Hursomhelst, för egen del har jag successivt gått från att äta ”hela tiden” till att äta alltmer sällan.

Personligen upplever jag det som att det är en vaneprocess för kroppen. Att gå från att äta en massa snabba kolhydrater stup i kvarten till att applicera OMAD, det är nog för de allra flesta oerhört tufft. För min del underlättas fastefönstret avsevärt beroende på vilken typ av mat jag äter.

Jag har nu under en tid kört dagliga korttidsfastor á la minst 16:8. Ambitionen är 16:8 men under de senaste veckorna har fastefönstret i genomsnitt utvidgats till cirka 17,5-19,0 timmar. För min del brukar jag ha ätit upp sista måltiden för dagen vid klockan 17:00-18:30. Så länge jag inte utför en arbetsdag på kontoret så tycker jag att detta upplägg är görbart.

Min nästa måltid brukar därefter bli runt klockan 11:00-12:00 dagen därpå. Sedan äter jag inget förrän middag. Jag skulle påstå att jag äter mycket mat när jag väl äter. Sammantaget äter jag således under en genomsnittlig dag just nu i regel 2 gånger per dag. För tillfället är jag nöjd med detta upplägg.

Det skulle vara superintressant att höra hur en ”vanlig matdag” ser ut för er.

Hoppas att ni får en fantastisk helg!

No comments:

Post a Comment