Sunday, 7 November 2021

Oktober 2021: Portföljens 10 största innehav

Per den sista oktober innehöll portföljen 34 innehav, varav 28 olika aktier och 6 fonder. Av det totala portföljvärdet utgörs 4,15% av fonder, varpå således enskilda aktier utgör närmare 96% av portföljvärdet. De 10 största innehaven, vilka framgår i tabellen nedan, står för 59,89% av portföljvärdet.

Under den gångna månaden har jag skalat ned mitt innehav i spelbolaget Kindred. Detta kombinerat med att kursen har haft en svag utveckling gör att bolaget inte längre befinner sig på listan över mina 5 största innehav. Jag ämnar återkomma till veckan eller veckan därefter med mina tankar kring Kindred.

I övrigt har jag inte sålt aktier i något av portföljens innehav under oktober månad.


Evolution är fortsatt portföljens största innehav. Aktien har haft en volatil utveckling under hösten. Marknaden valde också att handla ned aktien på Q3-rapporten. Årets sista kvartal har dock inletts starkt, där nya rekordnoteringar har uppvisats i de uppföljningar jag gör (vilka givetvis inte är heltäckande) avseende antalet spelare. Det har nyligen också rapporterats om stora insynsköp från bolagets VD. Så länge EVO uppvisar en fortsatt stark tillväxt vill jag gärna vara med på resan.

Aspire Global har under oktober passerat Nordea och har därigenom tagit sig upp till andra plats på listan över portföljens största innehav. Aspire presenterade tidigare i veckan en överlag stark rapport. Jag kommer inom kort återkomma med ett dedikerat inlägg till Aspires Q3-rapport och min syn på aktien.

Efter utgången av september var det fritt fram för Nordea att dela ut pengar till aktieägarna igen. Utdelningarna jag mottog från Nordea i början på oktober har jag inte återinvesterat i bolaget, vilket allt annat lika har hämmat Nordeas andel av min portfölj. Nordea har under oktober börjat återköpa aktier. Jag gillar att man återköper aktier och tycker att aktien uppvisar en fortsatt hygglig risk/reward.

VNV Global hade en riktigt stark utveckling på börsen i oktober. Detta innebar att bolaget nu är mitt fjärde största innehav. Som jag tidigare har skrivit gillar jag VNV Globals exponering mot onoterade innehav. Däremot har nu exponeringen mot noterade innehav ökat när Babylon nyligen (via SPAC) börsnoterades. Babylon och Hemnet är nu VNV Globals två noterade innehav. Babylon är också det klart största innehavet i VNV Globals portfölj och en investering i VNV Global är således ett relativt stort bet på Babylon. VNV Global handlas med några procentenheters substanspremie för tillfället och jag tycker att aktien är relativt rättvist värderad givet nuvarande fundamenta.

Konsult- och bemanningsbolaget SJR fortsätter att befinna sig på listan över portföljen 5 största innehav. När det gäller antalet nya konsult- och rekryteringsannonser på koncernens olika webbsidor har det varit en fortsatt stabil utveckling i oktober. Särskilt vecka 40 var stark enligt den statistik jag följer upp. Exempel på nya rekryteringsannonser i oktober är på uppdrag av Riksbyggen, Falkenbergs Sparbank, Första AP-fonden, HSB, Livsmedelsverket, Brummer & Partners, Kärcher, Electrolux, Essve, Arise, Boule, AMF Fastigheter, Varbergs Sparbank och Panduro. Det är således en ganska stor blandning i SJRs kundbas.

På listan över mina 10 största innehav återfinns även EmbracerMillicomPeab och Diös. De två senast nämnda bolagen har haft en stark utveckling på sistone, medan Embracer och Millicom har haft det lite motigare på börsen.

Vilka är era största innehav för tillfället?

No comments:

Post a Comment