Wednesday, 17 November 2021

Ränta-på-ränta effekten

Slarvigt uttryckt så har börsen historiskt sett stigit med cirka 8-10% per år. Ett långsiktigt sparande som följer det svenska börsindexet har således varit en framgångsrik strategi.

Det må dock hända att det kanske inte är den strategi som gör dig rik snabbast, men långsiktighetens dygd och ränta-på-ränta effektens förträfflighet har, åtminstone historiskt på börsen, visat sig vara ett väldigt bra sätt att få förmögenheten att växa.

Ränta-på-ränta effekten är ju som bekant något som Albert Einstein kallade för världens åttonde underverk. Ponera att man har en investeringshorisont på 40 år. En enda procentenhets skillnad i årlig avkastning får då betydande konsekvenser. Det kan låta som en ringa skillnad om man får 8 eller 9 procent i årlig avkastning, men det är fascinerande att se vilken stor effekt det har.

Vi kan ta ett exempel. Person A och Person B har idag 10 000 kr som de investerar i en indexfond, vilken följer Stockholmsbörsens utveckling. Sparhorisonten är 40 år och de sparar utöver startkapitalet 1 000 kr per månad. För enkelhetens skull ignorerar vi skatteeffekter och dylikt.

Person A har investerat i en fond som har högre avgifter än den fond som Person B har investerat i. När 40 år har gått har Person A erhållit en genomsnittlig årlig avkastning på 8%. Hans slutsumma blir då 3 325 923 kr enligt Börskollens ränta-på-ränta kalkylator.

Person B, som investerat i en indexfond utan avgifter, har lyckats skrapa ihop en genomsnittlig årlig avkastning på 9%. Detta renderar i att Person B uppnår en slutsumma på 4 368 684 kr.

Skillnaden i avkastning mellan Person A och Person B blir hela 1 042 761 kr. Detta trots att de hade samma startkapital, sparat exakt lika mycket varje månad och att båda har investerat i indexfonder som följer Stockholmsbörsen.

Den enda skillnaden är att Person B har erhållit 1 procentenhets högre årlig genomsnittlig avkastning. En procentenhet hit eller dit låter ju inte så mycket. Det är därför oerhört fascinerande att se vilken stor skillnad som det de facto blir.

Slutsatsen i detta inlägg är att återigen reflektera kring hur stark ränta-på-ränta effekten är och således långsiktighetens betydelse när man investerar. Kontentan är också att vara väl medveten om vilka kostnader som är förknippade med sina investeringar samt vikten av att maximera avkastningen.

No comments:

Post a Comment