Monday, 15 November 2021

SJR: Q3 2021

I fredags publicerade SJR sin Q3-rapport. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar om aktien. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i SJR. När det gäller SJR vill jag särskilt också påpeka att handeln i aktien ofta är låg, vilket kan medföra att man exempelvis kan få utmaningar med att på ett skyndsamt sätt sälja av sina aktier på ett önskvärt sätt.

Siffrorna nedan avser Q3 2021 vs. Q3 2020.

  • Intäkterna ökade med 24% och uppgick till 97,0 mkr (78,4)
  • Rörelseresultatet ökade från 5,3 mkr till 11,3 mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 8,9 mkr (4,1), vilket motsvarar 0,83 kr per aktie (0,38)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,8 mkr, en ökning jämfört med -7,8 mkr i Q3 2020

SJRs rapport kom in lite sämre än mina förväntningar när det gäller intäkter. Däremot levererade bolaget en stark rörelsemarginal, vilket föranledde att raderna längre ned i resultaträkningen också kom in starkt. Baserat på vinst per aktie var detta SJRs bästa tredje kvartal någonsin.

Intäkterna ökade med 24%, där rekryteringsandelen utgjorde 13% (Q3 2020: 10%). En ökad rekryteringsandel är något som bidrar till högre marginaler för SJR då denna verksamhetsgren har en högre marginal jämfört med konsultdelen. SJR har tidigare nämnt att man förväntar sig en ökad rekryteringsandel, bland annat till följd av förvärvet av WES.

I VD-ordet skriver Kent Sangler att Q3 har präglats av en överlag god aktivitet för SJRs samtliga dotterbolag. Dock uppvisades som väntat en säsongsmässigt svagare period under semestermånaderna. September uppgavs visa på en särskilt god utveckling inom både konsult- och rekryteringsverksamheten.

SJR skriver i rapporten att man under kvartalet har utökat personalstyrkan i syfte att möta den fortsatt goda efterfrågenivån. Under det tredje kvartalet har man också initierat förberedelserna avseende lansering av ett Young Professionals-erbjudande. Ambitionen är att detta erbjudande kommer att lanseras som ett nytt varumärke efter årsskiftet.

Bolaget skriver också att det fjärde kvartalet har inletts starkt, där samma höga efterfrågan har noterats som i det tredje kvartalet. Då nästan halva kvartalet redan har gått när SJR rapporterar så kan man nog räkna med att SJR kommer leverera en solid avslutning på 2021.

Givet att SJR levererar på sin tillväxtstrategi så handlas aktien enligt mig på fortsatt på attraktiva nivåer. Det är däremot alltid en sak att annonsera fina strategier och det är en helt annan sak att leverera på dem. Saker tenderar inte sällan också att ta längre tid än planerat. SJR är ett fint och välskött bolag men ska man vara ärlig så gick inte direkt den senaste tillväxtsatsningen som en dans på rosor.

Jag vågar således inte diskontera in att man rakt av kommer leverera på sin tillväxtplan. Jag hoppas dock att man kommer leverera bättre än när man senast skulle bredda verksamheten via förvärv och lansering av egna nya verksamhetsgrenar.

Den senaste mindre lyckade tillväxtsatsningen, vilken sammanföll med en svagare marknadsutveckling, har renderat i att SJR fått motta en del skepsis. Under de senaste årens kräftgång har jag vid flertalet tillfällen påtalat att jag tror att SJRs bästa år någonsin ligger i framtiden.

När det gäller vinst per aktie efter utspädning utgör för tillfället 2017 det bästa året någonsin då vinsten per aktie landade på 2,97 kr. Under perioden januari-september 2021 uppgick SJRs vinst per aktie till 2,16 kr. Givet att Q4 skulle komma in i paritet med Q2 och Q3 så kommer 2021 blir SJRs bästa år någonsin när det gäller vinst per aktie efter utspädning. Givet att det inte dyker upp några särskilda större kostnader för t ex lanseringen av Young Professionals-erbjudandet etc så tror jag att det finns goda möjligheter att 2021 blir ett nytt rekordår.

SJR har haft en stark utveckling på börsen i år, där aktien har stigit med 90%. När börsen stängde i fredags handlades aktien till 44,65 kr. Jag har länge varit positiv till SJR-aktien. Årets fina uppgång gör dock att jag tycker aktien börjar närma sig ganska rättvisa kursnivåer. Det blir viktigt att bolaget levererar på sin tillväxtplan. Jag står dock inte på köpsidan för tillfället.

Sammantaget tycker jag att SJR återigen levererade en bra rapport, verksamheten har fortsatt att utvecklas bra i inledningen på Q4, bolaget är välskött och saknar helt räntebärande skulder etc.

Har ni SJR i portföljen?

No comments:

Post a Comment