Saturday, 27 November 2021

Veckans aktieköp

Det känns som att det har varit en ganska turbulent vecka, åtminstone om man har EVO i portföljen. Vidare tycks en ökad covid-smittspridning generellt bidra till en ökad oro på en del håll i samhället. Som alltid har jag ingen aning vart börsen ska ta vägen i närtid. Jag fortsätter att kolla in case som jag finner intressanta samt att försöka lära mig mer om bolagens olika verksamheter. Det är det som jag gillar och som triggar mig 😊

På aktieköpsfronten har 2 köp genomförts i veckan.

EVOLUTION: Det har ånyo varit turbulent kring EVO. Jag valde i samband detta att utöka mitt innehav i EVO vid några tillfällen under veckan, där den lägsta köpkursen landade på 976 kr. Baserat på mina nuvarande prognoser för 2022 är detta en köpkurs som renderar i att värderingen på nästa års vinst per aktie ligger kring P/E 25. Lite mer info och tankar om EVO är inkluderat i måndagens inlägg.

RESURS: I början av veckan offentliggjorde Resurs avstämningsdag avseende avknoppningen av Solid Försäkring. Jag har vid ett par tidigare tillfällen skrivit att jag tycker det är positivt att man knoppar av Solid Försäkring. Min förhoppning/tes är att detta bättre kommer synliggöra värdet i koncernen. Hur det hela kommer att utspela sig återstår att se.

Har ni köpt eller sålt något i veckan?

No comments:

Post a Comment