Wednesday, 15 December 2021

Boken: Den enkla vägen till ekonomisk frihet

Jag läste nyligen ut boken ”Den enkla vägen till ekonomisk frihet”. Boken är skriven av bloggaren Miljonär innan 30. En annan bok som jag har skrivit om på bloggen och som är författad av Miljonär innan 30 är ”Miljonär innan 30 och pensionär innan 40”.

Boken ”Den enkla vägen till ekonomisk frihet” är en lättläst bok på cirka 160 sidor. Jag tycker att boken börjar på ett tänkvärt sätt med frågan ”Om du fick behålla lönen utan att gå till jobbet. Skulle du då fortsätta tillbringa 8 timmar om dagen plus restid på just det du jobbar med idag?”.

Det dyker med jämna mellanrum upp kommentarer om att man inte skulle vilja exekvera FIRE för att man trivs på jobbet. Det är ju såklart bra att man trivs på jobbet men om man t ex bara skulle erhålla halva lönen (och man inte är i behov av den andra halvan av lönen för att klara sig ekonomiskt), skulle man då ändå jobba lika mycket? Även om man trivs på jobbet kanske man trivs ännu lite bättre på något annat håll, exempelvis om man umgås med familjen?

I boken diskuterar Miljonären begreppet ekonomisk frihet, vilket för honom är när man har ”tillräckligt med kapital för att kunna leva ett gott liv på avkastningen”. Han diskuterar också lite kring hur mycket kapital man kan tänkas behöva för att bli ekonomiskt fri och vilka parametrar som styr.

Miljonären har som bekant lyckats med att exekvera FIRE innan 40 år fyllda. En ”kul” kommentar han ofta har fått från omgivningen när han sagt att han har slutat jobba är ”Har du vunnit på Lotto eller?”. En tolkning av detta är såklart att det är förhållandevis få som ser möjligheten att kunna investera sig till en ekonomisk frihet om man är en ”vanlig” löntagare.

Miljonären redogör därför för varför det enligt honom aldrig tidigare har varit enklare att uppnå ekonomisk frihet än ”idag”. Han tillhandahåller också fyra enkla steg i hur man själv kan påbörja sin resa mot ekonomisk frihet.

Studier har visat att tidig pensionering bidrar till positiva hälsoeffekter och minskad risk för förtidig död. En intressant reflektion som nämns i boken är också att i dagens västerländska samhälle har vi många gånger ont om tid medan äldre generationer istället hade en tillvaro som präglades av att ha ont om pengar.

Miljonären inkluderar i boken också flera intressanta intervjuer, bland annat med en universitetslektor som har skrivit en avhandling på temat om hur svenska lotterivinnare lever idag (dvs. folk som har vunnit ett större belopp på lotteri). Svaret var i regel att de flesta fortsätter att jobba och att vinstpengarna används bland annat till att betala av på bolånet samt konsumtion i form av heminredning och resor.

Boken innehöll också en intressant intervju med en lyckoforskare. Han förkunnade bland annat att de största faktorerna till livsnöjdhet är emotionell stabilitet, fysisk och social aktivitet samt meningsfullhet. Studier har också visat att många är som lyckligast när de är i åldern 60-75 år. Den upplevda lyckan har även setts påverkas av omgivningens syn på en själv. Ofrivilligt arbetslösa har också setts vara mindre lyckliga än de som jobbar.

No comments:

Post a Comment