Pages

Thursday, 16 December 2021

Skadeglädjen och ”I told you so”

Det finns många fascinerande saker att förundras över i dagens samhälle. Exempel på något jag finner vara fascinerande är hur det på vissa håll tycks vara särskilt kul när det går mindre bra för andra.

Ett område som detta ibland är tydligt på är börsen. Det finns som bekant nästan lika många investeringsstilar som det finns investerare. Vad som är att föredra för en person behöver inte alls vara något som är ”optimalt” för en annan person. Det handlar som bekant mycket om generell livssituation och riskpreferens etc.

När jag började blogga var min upplevelse att det var en kamp mellan om man skulle investera i indexfonder eller utdelningsaktier. När det sedan följde en period med stark utveckling för många ”populära” aktier så var det många investerare som presterade klart bättre än index. Detta föranledde en mer nedtonad approach från indexinvesterare.

I början av 2020 satte utdelningsinvesterarna kaffet i vrångstrupen när bolag efter bolag rapporterade att man ställer in sin utdelning. Flera bolags långa fina utdelningstrender bröts. Argument som att ”oavsett om aktiekursen går ned kortsiktigt så får man sin utdelning”, föll således pladask på många håll.

Tillväxtinvesterarna, vilkas innehav i spåren av coronapandemin utvecklades riktigt starkt, fick extra vatten på sin kvarn och passade på att slänga lite passningar till utdelningsinvesterarna. Ju bättre det gick för tillväxtinvesterarna, desto fler personer kunde man läsa om som lämnade sina tidigare strategier för att fokusera på tillväxt. Detta gällde såväl utdelningsinvesterare som indexinvesterare.

Ord som SaaS, digitalisering och skalbarhet kunde frekvent skönjas och ansågs inte sällan vara synonymt med ”the sky is the limit”. Ser man på aktiekursernas utveckling så känns det som ett påstående som under ett tag verkade stämma.

Tillväxtinvesterarna kunde sedan dock inte alls förstå hur deras aktier började sjunka i pris när räntan steg i en snabbare takt än önskat. Det förstår man väl, folk slutar inte spela dataspel bara för någon 10-årsränta stiger ”några punkter” – eller? Det torde vara korrekt, sannolikt borde det omvända scenariot gälla också – det vill säga att man inte spelar mer dataspel för att räntan sjunker några punkter.

Under de senaste veckorna har det varit mycket skriverier om EVO. Aktien har stundtals visat stora nedgångar. Som ett brev på posten kommer det då kommentarer som visar på hur galen ”sekten” har blivit och att en större nedgång skulle komma kunde väl vem som helst förstå. Jämförelser görs snabbt med tidigare aktier som gått från (aktiekurs)succé till något mindre angenämt.

Ovan text är skriven med en del raljans. Oavsett vad man anser om specifika aktier eller investeringsfilosofier så tycker jag det är tråkigt när vissa folk tenderar att vara särskilt glada när det går mindre bra för andra. Det finns som bekant få gratisluncher på börsen och det är således också viktigt att vara ödmjuk när det går bra.

Alla har så klart också rätt att uttrycka sin åsikt. Konstruktiva tankar med olika perspektiv är något som gynnar samtliga och därmed den aggregerade kunskapen. Vidare tycker jag att man (som långsiktig investerare) bör fokusera mindre på kortsiktiga aktiekursrörelser.

Ska man prata framgångsrika investeringsstrategier så är back-trading den klart bästa 😊

No comments:

Post a Comment