Pages

Wednesday 8 December 2021

Boken ”Investera med rätt fokus”

Förra någon vecka sedan läste jag ut boken ”Investera med rätt fokus – 15 råd som tar dig till nästa nivå”. Boken publicerades i början av november och är skriven av Magnus Andersson. Jag utgår ifrån att de som läser min blogg är väl bekanta med vem Magnus Andersson är. Om inte så kan man exempelvis följa honom på Twitter (där han har användarnamnet @Lou_Mannheim) eller på hans hemsida fredagskronikan.se.

Bokens titel ger (enligt min tolkning) dels en indikation på vad läsaren kan förvänta sig av boken samt att titeln även är i linje med Magnus investeringsfilosofi, vilken grundar sig på att ha en koncentrerad portfölj med ett färre antal kvalitativa innehav.

Det är som Magnus skriver ”Det är få som med 15-20 bolag jämnt fördelade i portföljen lyckas slå index över tid”. Dels är det svårt att hålla koll på alla bolag och dels får guldkornen en för liten betydelse för portföljens totala utveckling.

Detta är en bok som framför allt riktar sig till personer som har tidigare erfarenhet från börsens värld och som strävar efter att utvecklas som investerare. Boken är indelad i följande tre delar: Del 1 – Hur kan jag förändra mig, Del 2 – Hur du slår marknaden och Del 3 – Vilka bolag bör du äga.

Magnus belyser vikten av att som investerare ha en edge mot marknaden i stort. Ett exempel på detta kan vara att ha tålamod på en otålig marknad. Han skriver också om att det är vanskligt (om man inte är day-trader vill säga) att sitta och kolla utvecklingen på börsen hela dagarna. Det är då lätt hänt att man konstant går runt och är missnöjd över att man borde ha agerat på ett visst sätt utifrån hur aktiekurserna rör sig.

Man kan med fördel också finna inspiration från andra investerare, det är däremot viktigt att inte distraheras eller bli avundsjuk när man ser hur andra personer lyckas. Att rakt av följa någon annan är aldrig en bra idé och det kommer sannolikt leda till en ökad stress när det blir stökigt på marknaderna då man inte har tillräckligt stor kunskap för att värdera det som sker.

På temat hur du slår marknaden lyfter Magnus upp vikten av att lägga ned den tid som krävs på att verkligen förstå bolaget, den bransch som bolaget verkar inom etc. Om möjligt bör man också testa bolagets produkter och tjänster.

Mina tankar

Jag tycker att Magnus är en stor förebild. Sedan han annonserade att han höll på att skriva en bok har jag velat läsa boken. Att vara en investerare på heltid är en dröm jag har och något som jag strävar efter att realisera.

Boken inleds med en bild på ett slott med en vallgrav runt sig. Det är det som investeringar till mångt och mycket handlar om, dvs. att identifiera solida skapelser (= bolag) som är skyddade av en stark vallgrav (= bolag som besitter en stark marknadsposition etc).

Magnus skriver en del om vikten av att som investerare ha tålamod. Det är något som jag behöver jobba på i en del situationer. Som lyfts i boken är det sällan man får vara med om en mångdubbling i en aktiekurs om man inte klarar av att hålla aktien långsiktigt.

Något väldigt viktigt som Magnus också lyfter fram, och som jag också kan bli bättre på, är att inte endast analysera bolaget utifrån bolagets resultaträkning och balansräkning.

Som framgår i boken är det verkligen inte för alla att ha individuella positioner som utgör runt 30-40% av det totala portföljvärdet. Jag instämmer fullt ut i det. Magnus är som sagt en förebild för mig, men jag tvivlar nog dock för mycket på min egen förmåga för att komma ned i en portfölj endast innehållandes 3-4 bolag.

Med det sagt så behöver jag nog inte heller ha runt 30-35 innehav i portföljen, som jag har idag. Det händer ju faktiskt att somliga affärer jag gör blir relativt lyckade. Antalet innehav i portföljen har dock minskat på senare tid och det är en trend som jag ser kommer fortsätta, sedan får vi se hur långt ned i antal innehav jag kommer.

Att bli en framgångsrik investerare handlar mycket om att vara villig att göra jobbet, vara ödmjuk och att inte låsa sig vid sina initiala åsikter om det finns tydliga tecken på att förutsättningarna ändras.

Sammantaget tycker jag att det var en intressant och läsvärd bok.

No comments:

Post a Comment