Thursday, 9 December 2021

Gratisportföljen: November 2021

Syftet med Gratisportföljen, vilken lanserades den 25 juni 2019, är att visa att det med en proaktiv inställning och med ett mindset som präglas av ”många bäckar små” finns en del pengar att tjäna utanför ramen för den lön man drar in från sitt vardagliga förvärvsarbete.

Ambitionen är att generera intäktsströmmar där samtliga pengar härstammar från intäktskällor som INTE kommer från mitt vardagliga arbete eller från Utdelningsportföljen. Målet har som bekant varit att genom dessa intäktskällor bygga upp en aktie- och fondportfölj på minst 100 000 kr. Detta mål uppnåddes i juni 2021.

Efter att målet har uppnåtts lägger jag inte samma fokus på att jaga in nya pengar, dock trillar det ändå inte lite pengar här och var. I november trillade det däremot inte in några extra pengar.

Per den sista november 2021 uppgick värdet på Gratisportföljen till 106 140 kr, vilket kan jämföras med utfallet per den sista oktober då värdet uppgick till 113 495 kr. Sammantaget minskade värdet på Gratisportföljen under november med 6%.

November inleddes på ett mycket bra sätt där Gratisportföljen noterade nya ATH stup i kvarten. Därefter uppenbarade sig en turbulent aktieresa för EVO, vilket tydligt sänkte värdet på Gratisportföljen. Även VNV Global hade en svag november och bidrog påtagligt till nedgången.

Nedan är Gratisportföljens innehav per den sista november.No comments:

Post a Comment