Saturday, 18 December 2021

Veckans aktieköp

Det har överlag varit en ganska intensiv vecka. Jag har därför inte hunnit med att följa börsens olika turer så mycket. Trots det har jag lyckats få till några köp i veckan i alla fall. 

B3 CONSULTING GROUP: Det blev ännu en vecka med köp i konsultbolaget B3. Både för min egen del och för bolagets ordförande. Det är trevligt att se att den ”nye” ordföranden har fortsatt att köpa aktier i bolaget. Jag har under några veckor nu byggt upp en hyggligt stor position i B3, men jag skulle ändå kunna tänka mig att öka mer framöver om förutsättningarna är de rätta och att kapital finns tillgängligt.

FABEGE: I en generellt sett het fastighetssektor så verkar investerarna vara mer skeptiska mot Fabege. Jag vet inte om det bland annat är till följd av bolagets stora kontorsexponering. Jag tycker inte att Fabege, som man nu gör, ska handlas till en tydlig rabatt mot det långsiktiga substansvärdet. Det är därför positivt att bolagets VD genomförde insynsköp i veckan samt att man har inlett ett aktieåterköpsprogram. Givet Fabeges starka finansiella ställning kombinerat med nuvarande värdering på börsen så tycker jag att det är helt rätt att återköpa aktier.

KAMBI: Det blev även ett köp i Kambi i veckan som gick. Jag tycker att Kambi är ett spännande bolag i en intressant bransch som präglas av strukturell tillväxt. Under hösten har stora insynsköp gjorts av Anders Ströms bolag Veralda. I veckan annonserade Kambi att man expanderar till Bahamas genom att man erbjuder sin sportbokslösning till operatören Island Luck.

Har ni köpt eller sålt något i veckan?

No comments:

Post a Comment