Sunday, 2 January 2022

4 case jag finner intressanta för börsåret 2022

Sammantaget blev 2021 ett riktigt starkt börsår. Även om utvecklingen bland olika typer av bolag i vanlig ordning var stor. För börsåret 2022 har jag plockat ut nedan fyra aktier som jag tycker är intressanta risk/reward-perspektiv. Detta är endast mina tankar och inget av det som skrivs i inlägget ska ses som någon form av rekommendation.

B3 Consulting Group: B3 är det senaste tillskottet i min portfölj. Jag skrev för några veckor sedan ett längre inlägg (https://atomic-temporary-202684616.wpcomstaging.com/nytt-innehav-i-portfoljen-3/) om B3 och mina tankar om aktien.

Aktien utvecklades väl under 2021 men jag hoppas och tror att det finns mer att hämta under 2022. En risk i detta case är om vi skulle se en större nedstängning av samhället till följd av en ökad smittspridning av covid-19. Exempelvis är underhållningssektorn ett segment som B3 har en hygglig exponering mot, vilket är en bransch som drabbas extra hårt om strängare samhällsrekommendationer presenteras.

Vi har under de senaste veckorna sett betydande insynsköp av B3s relativt nytillträdde ordförande. Bolaget har en oerhört stark (intäkts)tillväxthistorik. Under 2022 förväntar jag mig att man kommer fortsätta att växa intäkterna samtidigt som man levererar enligt plan på sitt pågående åtgärdsprogram i syfte att förbättra lönsamheten. Just en förbättrad lönsamhet är den enligt mig den största triggern i närtid. Vidare har man exempelvis också intressanta optioner i form av att förvärva de resterande utestående aktierna i flera joint ventures.

Embracer: Aktiekursmässigt levererade Embracer ett svagt 2021. Uttalanden från stort land i öst (vilket inte hade med Embracer att göra) och förvärv av brädspel är exempel på faktorer som inte föll (alla) investerare i smaken.

Bolaget har dock fortsatt att vara aktiva på förvärvsområdet och man har via det senaste förvärvet lanserat sin tionde operativa koncern inom Embracer-gruppen. Embracer gynnas av långsiktiga och starka megatrender, såsom digitalisering. Under 2021 skedde också betydande insynsköp av flera personer i Embracer.

Den 1 april 2022 kommer bolaget att ändra redovisningsmetod till IFRS. Det väntas bidra till en ökad förståelse för Embracer samt att man lättare kan jämföra bolaget med peers. Det är också ett steg i resan mot att genomföra ett listbyte för aktien till Stockholmsbörsens huvudlista. Listbytet väntas ske senast i juni 2023.

Bolaget investerar rekordmycket i spelutveckling och fram till mars 2026 är Embracers ambition att lansera 25 så kallade AAA-spel. Som alltid är även fortsatta förvärv en trigger i Embracer.

Kambi: År 2021 var ett turbulent år för Kambi. Den viktiga USA-kunden Penn National Gaming väntas lansera en egen in-house sportbok om något år, vilket skulle vara tydligt negativt för Kambi. Detta är också något som marknaden kraftigt handlade ned Kambi för under 2021. Sedan dess har vi fått se stora insynsköp av Anders Ströms bolag Veralda.

Kambi har en stark ställning när det gäller att erbjuda sin sportbokslösning på den globala sportspelmarknaden. Bolaget har också uppgett att man har en stark pipeline när det gäller nya kunder. Framöver väntas nya amerikanska delstater bidra positivt när de ändrar regleringen så att sportspel online godkänns. Nya regleringar i Canada gör också att Canada blir ett intressant land att följa framöver, inte minst i Ontario – vilken är den provins med flest invånare. En annan intressant tillväxtregion är Latinamerika generellt och Brasilien i synnerhet.

Bolaget har också en god finansiell ställning och jag skulle gärna se att man på dessa kursnivåer under 2022 lanserar ett nytt aktieåterköpsprogram.

Millicom: Jag vet inte vad man ska säga om Millicom riktigt. De flesta analytikerna har riktkurser som är långt över vad aktien handlas i för tillfället. Så har det förvisso varit ett tag. Millicom annonserade relativt nyligen att man förvärvar de återstående aktierna som man inte ägde i sitt joint venture i Guatemala. Det är ett köp som jag finner mycket intressant, då Millicom har en stark verksamhet och ställning i Guatemala. Endast verksamheten i Guatemala bör kunna motivera nuvarande aktiekurs.

Tyvärr är skuldsättningen lite högre än önskat i Millicom samt att man delvis planerar att finansiera förvärvet i Guatemala genom att trycka nya aktier. Man har dock ett starkt kassaflöde, som via förvärvet i Guatemala blir än starkare, vilket borgar för att man kan minska skuldbördan kommande år.

Nyligen kallade Millicom till en investerardag som kommer att hållas den 14 februari 2022. Förhoppningsvis kan man gjuta lite mod i investerarna vid det tillfället. I övrigt har Millicom en stark ställning på de marknader man är verksamma på, där de latinamerikanska marknaderna präglas av långsiktig tillväxt och växande medelklass etc. Flera av dessa marknader är dock förknippade med exempelvis ökad valutarisk. Givet Millicoms låga värdering, starka ställning på de marknader man är verksamma på samt det goda kassaflödet så tycker jag att aktien handlas på intressanta nivåer för tillfället.

No comments:

Post a Comment