Saturday, 8 January 2022

Beskrivning av Basportföljen

När bloggen inleddes i februari 2019 hade min fru och jag ett fokus som uteslutande var på utdelningsinvestering. Vi kan idag, om vi vill, leva på utdelningarna som trillar in från aktieportföljen. Som en följd av detta och i takt med att portföljen har växt sig allt större har vi också breddat inriktningen i vår portfölj. Övergripande inkluderas numera följande delar i vår totala portfölj:

  • Basportföljen
  • Utdelningsportföljen
  • Case-portföljen

I dagens inlägg tänkte jag beskriva Basportföljen. Basportföljen, vilken idag utgör 11% av det totala portföljvärdet, består av 8 innehav. De 8 innehaven är fördelade på 2 aktier och 6 fonder. Aktierna i portföljen är investmentbolagen Investor och VNV Global.

När det gäller Investor behövs sannolikt ingen närmare beskrivning. I diskussioner kring huruvida man kan slå index över tid eller inte räcker det att hänvisa personen som ifrågasätter detta till Investors hemsida. Investor är i mina ögon ett anrikt högkvalitativt investmentbolag med långsiktighet i fokus. Jag tycker att detta är ett bolag som verkligen förtjänar en plats i min Basportfölj. Jag gillar också den exponering man får mot onoterade bolag när man investerar i Investor.

På tal om onoterade bolag är VNV Global ett investmentbolag med huvudsaklig inriktning på just onoterade bolag. Även om man för tillfället har en betydande exponering mot noterade innehav i form av Babylon och Hemnet. Det må hända att det för tillfället finns en del stretchade värderingar på sina håll i VNV Globals portfölj, men min investering i VNV Global är långsiktig.

De 6 fonder som finns i Basportföljen är följande:

  • AMF Aktiefond Småbolag: Historiskt sett har småbolag, över tid, haft en stark utveckling på börsen. Jag ser gärna att jag har en konstant exponering mot mindre bolag i min Basportfölj
  • PLUS Allabolag Sverige Index: De flesta investerare har några specifika investeringsområden som man känner att man behärskar lite bättre samt vissa områden som man inte behärskar lika bra. Ser man på min sammantagna portföljsammansättning ser man ganska snabbt att det saknas exempelvis verkstadsbolag. Att investera i en bred indexfond är något jag vill göra i min Basportfölj för att helt enkelt täcka in samtliga sektorer samt att ”hedge:a” mig mot mindre lyckade investeringar jag gör. Denna fond fick jag tips om via min bloggkollega Petruskos eminenta blogg
  • Spiltan Aktiefond Investmentbolag: Den fond som jag för tillfället har investerat mest i är Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Jag tycker att det är en ypperlig fond för långsiktigt och brett börssparande. Jag tror på att man som aktiv investerar kan slå index över tid (även om många inte gör det), något som inte minst många fina investmentbolag har bevisat. Att via denna fond få exponering mot investmentbolag är därför något jag gillar
  • SPP Aktiefond USA: Det finns oerhört många fina amerikanska bolag. Personligen tycker jag att det är betydligt lättare att följa med i utvecklingen kring de svenska bolagen, varpå den absoluta majoriteten av mina innehav är just bolag som man hittar på Stockholmsbörsen. Jag tycker därför att denna USA-fond kompletterar min övriga portfölj väl
  • Swedbank Robur Ny Teknik & TIN Ny Teknik: Digitaliseringens framfart är verkligen såväl snabb som fascinerande. Det finns stora områden inom denna stora omställning som jag inte känner faller inom ramen för min circle of competence. Jag vill därför ha särskild exponering mot denna omställning via teknikfonder. Dessa båda fonder är förvisso snarlika men de har också innehav som skiljer sig åt samt att t ex Swedbank Robur Ny Teknik inte investerar i spelbolag (betting, casino), medan ett av TIN Ny Tekniks största innehav är Evolution

No comments:

Post a Comment