Thursday, 13 January 2022

Utdelningsprognos 2022

I slutet av varje år brukar jag sätta mig ner och fundera igenom lite kring portföljinnehavens utdelningsmöjligheter under det kommande året. Detta är en höjdpunkt och något jag ser framemot.

Utdelningsåret 2021 (drygt 491 000 kr i utdelning) blev som bekant mitt bästa år någonsin och jag är oerhört nöjd med utfallet. Det är däremot viktigt att ha med sig att det blev en hel del extrautdelningar och ”kompensationsutdelningar” 2021. Kompensationsutdelningar i form av att många bolag inte ”tilläts” dela ut som de önskade under 2020.

Förutom att ovan resonemang gör det mer vanskligt att fastställa utdelningarna för 2022 är det naturligt att vänta sig en minskad utdelningsskörd – allt annat lika. När jag har knåpat in mina förväntningar kring utdelningar 2022 kan jag konstatera att utdelningsprognosen landar på 381 153 kr.

Som alltid med prognoser bör man ta dem men en ganska stor nypa salt. Vissa bolag känns särskilt utmanande att prognostisera vilken utdelning de kommer tillhandahålla 2022. Ett sådant bolag är Aspire Global, vilka under de senaste åren inte har delat ut några pengar till aktieägarna. Efter försäljningen av B2C-verksamheten sitter man däremot nu med en riktigt stark finansiell ställning. Aspire är ett konservativt bolag när det gäller att hålla i pengarna så min prognos för 2022 är därför att man kommer dela ut i enlighet med sin utdelningspolicy – man har dock kapacitet att dela ut betydligt mer än så.

Generellt tror jag att sannolikheten är större att jag överträffar 381 153 kr i utdelning än att utfallet blir lägre än prognosen. Jag gillar att överlag att vara lite mer konservativ i mina prognoser.

Ser man till hur våra erhållna utdelningar har utvecklats under de senaste åren, justerat för covid-effekter, är det stora skillnader. För något år sedan hade vi uteslutande fokus på utdelningsinvestering samtidigt som vi ett tag hade mer än 1 miljon kronor i lån på portföljen. Nu har vi inga lån i portföljen samtidigt som vi har investerat ”miljoner” i bolag som inte delar ut några pengar alternativt har en låg direktavkastning.

Vår portföljinriktning är således delvis annorlunda nu. Min schablon har ofta varit att jag räknar med 5% i direktavkastning på de köp jag gör. En miljon kronor investerat inom ramen för min utdelningsportfölj renderar då i 50 000 kr i utdelning (givet exemplet med 5% i direktavkastning).

En numera delvis annan placeringsinriktning och avsaknaden av portföljbelåning är två faktorer som gör att utdelningstillväxten i portföljen 2022 är en annan än vad den har varit historiskt, detta trots att vår totala portfölj lämnade 2021 genom att notera ett nytt all-time high.

No comments:

Post a Comment