Pages

Saturday 12 February 2022

Kindred: En rapport som bjöd på en blandad kompott

 

Tidigare i veckan presenterade Kindred sina siffror för det fjärde kvartalet 2021. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar om aktien. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Kindred.

Siffrorna som anges nedan avser Q4 2021 vs. Q4 2020 om inget annat anges:

 • De totala intäkterna uppgick till 244,9 mGBP (364,7)
 • Spelöverskottet från B2C-affären uppgick till 240,5 mGBP (364,7), en nedgång med 34%
 • Underliggande EBITDA sjönk från 118,2 mGBP till 27,6 mGBP
 • Redovisat resultat efter skatt uppgick till 75,0 mGBP (84,9), vilket motsvarar 0,33 GBP per aktie (0,37)
 • Det fria kassaflödet minskade från 111,2 mGBP till 7,7 mGBP
 • Antal aktiva kunder uppgick till 1 461 009 (1 781 617)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,337 GBP per aktie (0,330)

Kindreds totala intäkter sjönk med hela 33% i Q4. Två faktorer som bidrar till förklaringen av den stora nedgången är att man hade utmanande jämförelsetal från Q4 2020 samt att sportboksmarginalen var lägre än vad sportboksmarginalen i genomsnitt är under ett kvartal. Den stora negativa påverkan är dock till följd av att Kindred under det fjärde kvartalet upphörde med att tillhandahålla sina tjänster åt nederländska spelare.

Att man upphörde med att erbjuda spel till nederländska spelare har även påverkat EBITDA-resultatet och EBITDA-marginalen klart negativt. Det blev som sagt inte bättre av att sportboksmarginalen (= 8,5% efter fria vad) var lägre än normalt. Totalt för kvartalet landade den underliggande EBITDA-marginalen på 11%. I november och december låg dock motsvarande marginal på närmare 20%. Oktober månad var således oerhört svag. Det redovisade EBITDA-resultatet påverkades positivt av en ökning av verkligt värde på 71,3 mGBP avseende förvärvet av Relax Gaming.

Cirka 77% av spelöverskottet härstammade från lokalt reglerade marknader, vilket är den högsta andelen någonsin för Kindred. Andelen intäkter från lokalt reglerade marknader väntas öka ytterligare framöver. Sammantaget tillhandahåller Kindred spel på 17 lokalt reglerade marknader.

Relax Gaming

Den 1 oktober 2021 slutförde Kindred förvärvet av B2B-bolaget Relax Gaming (Kindred äger nu 93% av aktierna i Relax Gaming). 2021 resulterade i det bästa året någonsin för Relax Gaming, där intäkterna ökade med 31% till 28,9 mEUR. Det underliggande EBITDA-resultatet landade på 13,0 mEUR, vilket utgör en marginal på 45%.

Sedan förvärvsdagen har Relax Gaming bidragit med 4,4 mGBP till Kindreds totala intäkter och 3,7 mGBP i underliggande EBITDA.

Kindreds ambition är att förvärvet ska rendera i årliga synergier om 6,9 mGBP. Relax Gamings fokus 2022 är bland annat att lansera sina spel på den nordamerikanska marknaden. Som en följd av förvärvet utgör Kindred nu både B2B- och B2C-verksamhet.

Nordamerika

Bolaget skriver i rapporten att Nordamerika fortsatt är den viktigaste tillväxtmarknaden och att expansionsplanen följer den initiala planen. I Q2 2022 väntas man gå live i den kanadensiska provinsen Ontario.

I Q3 är ambitionen att lansera bolagets egenutvecklade plattform i den amerikanska delstaten New Jersey. Detta är något som bland annat ämnar öka kostnadseffektiviteten och kundupplevelsen. När den egenutvecklade plattformen är lanserad i New Jersey är ambitionen att gå live med plattformen i fler amerikanska delstater.

Nederländerna

Efter att Kindred genomgått sin så kallade cooling-off period skickade man i slutet på november in sin licensansökan till den nederländska spelmyndigheten. Kindred uppger i rapporten att licensprocessen går enligt plan. Kindred uppger vidare att man räknar med att erhålla licens under andra kvartalet 2022.

Avslutande tankar

Kindreds rapport kom på intäktssidan in ungefär i linje med mina förväntningar. Däremot kom det underliggande EBITDA-resultatet in klart sämre än min prognos. Det är positivt att Kindred nu har den absoluta majoriteten av intäkterna från lokalt reglerade marknader och att denna andel bör fortsätta öka ytterligare framöver, t ex när Kindred går live i Ontario och Nederländerna.

Sent på kvällen dagen innan rapporten skickade Kindred och Kambi ut pressmeddelande om att man förlänger sitt sportboksavtal med 3 år, dvs. till slutet av år 2026. Det kommunicerades samtidigt att Kindred har för avsikt att utveckla sin plattform för hästkapplöpning till att bli en sportboksplattform.

Det skrivs dock också att delar av Kambis teknologi och tjänster fortsatt väntas vara en del av Kindreds sportbokserbjudande. För Kindreds del uppger man att antalet anställda som jobbar med verksamhet och utveckling inom sportboken ska fördubblas under kommande år från nuvarande cirka 200 personer.

I Kambis pressmeddelande skrevs också att Kambi nu uppfyller de krav som ställts i samband med att Kindred tidigare utfärdat ut en konvertibelobligation till Kambi. Kambi kan således lösa in konvertibelobligationen i förtid, vilket innebär att Kindred inte längre har möjlighet att stoppa eventuella uppköpsbud som läggs på Kambi.

Några timmar efter att Kindred hade presenterat sin rapport för Q4 2021 skickade bolaget ut ett pressmeddelande där man förkunnar att man lanserar ett nytt återköpsprogram. Denna gång omfattar återköpsprogrammet 300 mkr. I Q4 2021 återköpte Kindred cirka 2,4 miljoner aktier och bolaget ägde vid rapporttillfället 3,25% av de utestående aktierna. Ambitionen är att makulera de återköpta aktier som inte är del av aktieprogram för de anställda. Jag gillar att Kindred fortsätter återköpa aktier.

Under perioden 1 januari till 6 februari 2022 sjönk Kindreds genomsnittliga dagliga spelöverskott med 26% jämfört med det dagliga genomsnittliga spelöverskottet i hela Q1 2021. Justerat för Nederländerna var motsvarande siffra på samma nivå som i Q1 2021.

Sammantaget hade jag förväntat mig lite mer från Kindred i Q4 2021. Förhoppningsvis dröjer det inte så många månader innan man återigen erbjuder spel åt nederländska kunder. Min förhoppning är att man kommer vara live igen i Nederländerna senast i maj. Det lär dock vara till lägre marginaler än vad man tidigare haft från den här marknaden och det återstår också att se hur väl man lyckas få tillbaka kunderna nu när flera aktörer har etablerat sig på den reglerade marknaden.

Potentiella triggers i Kindred är exempelvis:

 • Fortsatt expansion i USA (inklusive lansering av egenutvecklad plattform)
 • Gå live i Kanada (från och med april)
 • Gå live i Nederländerna (förhoppningsvis senast i maj)
 • Fortsatt fin tillväxtresa i Relax Gaming (även om man växer från låga nivåer än så länge)

Efter rapporten har vi också sett lite insynsköp, bland annat från styrelseordföranden. Långsiktigt gillar jag Kindred, men kortsiktigt finns det lite utmaningar att jobba med. Just nu tycker jag att det finns mer intressanta risk/reward case på andra håll. Jag står således in på köpsidan just nu i Kindred, men har en långsiktig post i min utdelningsportfölj. Kindred kommer ha tuffa jämförelsetal några kvartal framåt. Bolaget är även inne i en investeringsperiod, t ex avseende den fortsatta expansionen i USA och när man nu ska skapa sin sportboksplattform.

2 comments:

 1. Intressanta tankar angående Kindred. Skall bli roligt och spännande att se när triggarna kommer igång.

  ReplyDelete
 2. Tack! Förhoppningsvis kommer nog triggers att kicka in i Q2 iaf.

  ReplyDelete