Pages

Wednesday 9 March 2022

Anteckningar från FastPartners presentation på ABGs investerardag


Igår och idag arrangerar ABG investerardagar, där ett gäng bolag är med och presenterar. Ett bolag som var med och presenterade igår var FastPartner. FastPartner är för tillfället mitt top-pick i fastighetssektorn. Bolagets vice VD representerade FastPartner. Nedan är lite anteckningar från presentationen.

 • Vice VD inledde presentationen med att förkunna att FastPartner är ett tryggt och stabilt fastighetsbolag
 • Över tid är ambitionen att öka förvaltningsresultatet med i snitt 10% per år
 • Kontorets vara eller icke vara har under en tid varit en pågående diskussion i samhället. För aktörer som sitter i marknaden har det dock varit tydligt att det inte råder någon ”kontorsdöd”, däremot är det givetvis viktigt att attraktiva kontorslokaler tillhandahålls och anpassas utifrån de förutsättningar som råder
 • Av bolagets 2 000 hyresgäster är det endast en hyresgäst som har angett att de inte längre behöver några kontorslokaler
 • Givet diskussionerna om kontorens framtid, skulle man kunna tänka sig att det skulle uppenbara sig intressanta köplägen på kontorsfastighetsmarknaden. Det var med angreppssättet som FastPartner gick in i 2021. Det fanns dock mycket kapital och efterfrågan på marknaden och fastighetspriserna steg relativt kraftigt (totalt med 10-20% under 2021)
 • Den typen av marknad var inget som tilltalade FastPartner att agera köpare i. Under 2021 investerade man därför huvudsakligen istället i sitt redan befintliga bestånd
 • Historiskt sett har man dock investerat klart mer när det kommer till förvärv av fastigheter vs. investeringar i befintligt bestånd
 • FastPartner har en stark balansräkning och en stabil trend med ökat förvaltningsresultat och hyresintäkter per kvadratmeter
 • Hälften av bolagets finansiering är gjord på kapitalmarknaden och hälften av finansieringen avser banklån. Man har ingen kapitalmarknadsfinansiering som förfaller 2022, vilket är fördelaktigt i nuvarande mer turbulenta marknadsmiljö
 • Bolagets tillväxt väntas framöver komma från ökade hyresnivåer, investeringar i befintliga fastigheter, utveckling av nya fastigheter, förvärv av nya fastigheter och genom en ökad effektivitet i fastighetsförvaltningen
 • Man har mer än 500 rum inom kontorshotell och är i och med det en av Sveriges största aktörer inom detta snabbväxande område
 • Vid investeringar i befintligt bestånd tar det något år innan man får igång ett växande kassaflöde, vilket står i kontrast till om man förvärvar fastigheter då kassaflödet kommer igång direkt
 • Nuvarande oro på marknaderna har inte satt något nämnvärt avtryck på fastighetspriserna


2 comments:

 1. Fastpartner Pref skall lösas in efter 23:e mars läste jag hos Petrusko på twitter. Intressant hur många som kommer att köpa Stam eller D aktier efter det. Bolaget är helt klart ett intressant case gällande fastigheter. Dock har jag bara D aktier då jag redan har många bygg/fastighetsbolag. Bra initiativ av ABG tycker jag att det finns dessa och likande engagemang såsom bolagspresentationer.

  ReplyDelete