Pages

Thursday 10 March 2022

Gratisportföljen: Februari 2022


Syftet med Gratisportföljen, vilken lanserades den 25 juni 2019, är att visa att det med en proaktiv inställning och med ett mindset som präglas av ”många bäckar små” finns en del pengar att tjäna utanför ramen för den lön man drar in från sitt vardagliga förvärvsarbete.

Ambitionen är att generera intäktsströmmar där samtliga pengar härstammar från intäktskällor som INTE kommer från mitt vardagliga arbete eller från Utdelningsportföljen. Målet har som bekant varit att genom dessa intäktskällor bygga upp en aktie- och fondportfölj på minst 100 000 kr. Detta mål uppnåddes i juni 2021.

Per den sista februari 2022 uppgick värdet på Gratisportföljen till 112 412 kr, vilket kan jämföras med utfallet per den sista januari 2022 då värdet uppgick till 112 366 kr. Sammantaget ökade värdet på Gratisportföljen under februari med 0,04%. I februari var FastPartner ett nytt innehav som jag plockade in i Gratisportföljen samtidigt som jag sålde av det Kambi-innehav som funnits i Gratisportföljen.

Nedan är Gratisportföljens innehav per den sista februari.


No comments:

Post a Comment