Pages

Tuesday 29 March 2022

Resurs: Förtjänar de en plats i portföljen?


Det har varit mycket upp och ner för Resurs på sistone, kanske mest ner om man ska vara ärlig 😊 I dagens inlägg försöker jag zooma ut ett steg. Inlägget inkluderar en kort beskrivning av bolaget samt hur jag ser på aktien.

Om bolaget

Resurs-koncernen, som inkluderar dotterbolaget Resurs Bank, är en ledande nordisk aktör inom retail finance. Bolaget erbjuder betallösningar och privatlån i Sverige, Norge, Danmark och Finland. I slutet av 2021 hade Resurs en lånebok på drygt 33 mdkr och 617 anställda. Bolagets historia sträcker sig mer än 40 år tillbaka i tiden. Resurs verksamhet är indelad i följande två affärssegment: 

 • Payment Solutions: Inom affärssegmentet Payment Solutions återfinns delarna Retail Finance, Cards och Business-to-Business (B2B). Retail Finance erbjuder detaljhandelspartners olika lösningar inom finansierings- betal- och lojalitetsområdet. Tjänsterna tillhandahålls både för e-handel och fysiska butiker. Cards inkluderar erbjudande av Resurs egna kredit- och betalkort, där bland annat partners inom Retail Finance kan profilera sina egna varumärken. B2B erbjuder huvudsakligen fakturaköp och fakturabelåning för små- och medelstora företag
 • Consumer Loans: Erbjudandet inom Consumer Loans innefattar privatlån utan säkerhet för konsumenter. Affärssegmentet erbjuder också tjänster för konsolidering av lån (utställda av externa aktörer), där ambitionen är att minska kundernas totala lånekostnader. Resurs kreditkort, Supreme Card, utvecklades under 2021 med digitala tjänster som Apple Pay och Google Pay. I slutet av 2021 genomfördes även ett namnbyte till Resurs

Ränteintäkter från utlåning är Resurs största intäktskälla. Utlåningen finansieras av inlåning från privatpersoner och företag samt genom upplåning på kapitalmarknaden. Provisionsnettot är Resurs näst största intäktskälla. Provisionsnettot består bland annat av avgifter för olika produkter och tjänster såsom utlåning, kort och factoring samt förmedling av olika försäkringsprodukter.

Något som Resurs lägger mycket tid och energi på är deras investering i ett molnbaserat kärnbankssystem. Resurs väntas bli den första aktören i Norden med ett molnbaserat kärnbankssystem. Hela detta projekt är något som bolaget själva beskriver som en ”historisk förändringsresa”. Målet med investeringen är exempelvis att skapa en ökad konkurrenskraft genom att mer effektivt kunna utveckla nya tjänster och erbjudanden. Investeringen väntas också bidra till en ökad kostnadseffektivitet. Den totala investeringskostnaden i IT-transformationen uppges landa runt 500 mkr.

Solid finansiell ställning

Tidigare i mars bekräftade kreditratingbolaget Nordic Credit Rating Resurs kreditbetyg BBB med stabila utsikter. Nordic Credit Rating skriver bland annat att Resurs goda lönsamhet och goda tillgång till finansieringsmöjligheter utgör grund till beslutet. Vid utgången av 2021 hade Resurs en total kapitalrelation om 16,3%, vilket kan jämföras med det regulatoriska kravet på 12%.

Nya finansiella mål

Under 2021 fastställde Resurs nya finansiella mål som gäller från och med 2022. Det övergripande målet är att leverera en långsiktig årlig vinsttillväxt på minst 10%. Bolaget införde också mål som stipulerar att C/I-talet ska vara max 0,35 på medellång sikt samt att minst 50% av vinsten efter skatt ska skiftas ut till aktieägarna i form av utdelning.

Regulatoriska utmaningar

Generellt sett verkar Resurs på marknader som präglas av regulatorisk osäkerhet. I början på 2022 fick Resurs anmärkning från den svenska finansinspektionen kring delar av bolagets kreditbedömningsprocess. Vidare fattade det danska Finanstilsynet ett beslut i januari 2022, vilket medfört en justering av Resurs process för inhämtning av uppgifter i kalkylen ”Kvar att leva på”. Beslutet väntas påverka den danska nyutlåningen i Q1 2022 innan den nya processen blir mer automatiserad. Resurs har överklagat detta beslut till domstol.

Investeringscase och avslutande tankar

Resurs grundades år 1977. Sedan inledningen på 1990-talet har bolagets kreditförluster varit stabila på en nivå kring 1-3%. Man har således på ett tillfredsställande sätt tagit sig igenom flera externa ”kriser” och utmaningar, exempelvis IT-bubblan, finanskrisen och coronapandemin. Bolaget är verksamma i en omdiskuterad bransch och marknadens förtroende för ledningen har (för att uttrycka det diplomatiskt) ”förbättringspotential”.

Jag har skrivit tidigare om att jag är besviken över hur bolaget har presterat under en tid nu. Med det sagt tycker jag ändå inte att Resurs ska handlas till kurser till under 23 kr, vilken var en nivå som man kunde köpa aktien till för inte allt för länge sedan. Trots att aktien har återhämtat en del av det omfattande fallet i början på året tycker jag ändå att aktien är attraktivt värderad för tillfället.

Om bolaget levererar i enlighet med sina finansiella mål tycker jag att aktien är ett fynd på dessa nivåer. Marknaden har helt klart lagt bevisbördan på Resurs ledningen att visa att de menar allvar med sina finansiella mål.

Den justerade vinsten per aktie 2021 (avseende kvarvarande verksamheter) uppskattas till 4,09 kr. När detta inlägg skrevs på söndagsmorgonen innebar det att Resurs handlades till ett P/E-tal på 6,7. Det tycker jag är för lågt, då tas inte heller hänsyn till bolagets ambition om att växa vinsten per aktie med i beaktande.

Innan Resurs visar att man börjar leverera i enlighet med sitt EPS-mål vågar jag inte diskontera in det i mina prognoser. Om man vid ett hypotetiskt exempel ponerar att vinsten per aktie minskar till 3,75 kr 2022 och tycker att aktien bör handlas till P/E 10, då erhålls ett motiverat värde på 37,50 kr. Givet en aktiekurs på 27,27 kr, motsvarar det en potential på 38%.

Min take-away när det gäller Resurs är att det finns mycket negativt inprisat i dagens aktiekurs. En del med rätta, men jag tycker ändå att aktien är värd en investering på dessa nivåer. Jag kommer därför låta Resurs fortsatt vara ett av innehaven i min portfölj. Regulatoriska utmaningar är som nämnts ovan dock ständiga orosmoment.

Potentiella triggers vid en investering i Resurs är exempelvis:

 • Ökad effektivitet från investering i molnbaserat kärnbankssystem
 • Leverans i enlighetmed bolagets finansiella mål
 • Nya partnersamarbeten

4 comments:

 1. Hej, jag har några Resurs som funnits med mig länge och jag har funderat mer än en gång på att avyttra dessa men har aldrig gjort slag i saken. Varför vet jag inte. Måste vara något i det undermedvetna som stretar emot. Kanske utdelningarna? Pling säger mobilen och man blir lite glad när man ser kronorna ramla in på depån...(snart dags igen).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hej!

   Haha, jag har gått i helt samma tankegångar. Det blir skönt med nya utdelningar och förhoppningsvis bjuder de på en trevlig utdelning i höst med, om vi är kvar som ägare då :)

   Delete
 2. Hej
  Har haft resurs några år. Har nästan alltid blivit besviken på deras rapportera.
  Nu känns den billig men skulle vilja ha någon bra rapport.
  Ökar du på dessa nivåer eller bara ligger kvar?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hej!

   Yes, nu gäller det att bolaget börjar leverera bättre rapporter. I så fall kan det nog bli hyggligt trevligt framöver som aktieägare. Jag ligger nog kvar nu med den position jag har.

   Delete