Pages

Monday 25 April 2022

Fastpartner: Stabil utveckling och fortsatt attraktiv värdering


I torsdags redovisade fastighetsbolaget Fastpartner siffrorna för årets första kvartal. Nedan är en summering av rapporten samt mina tankar. Inget av det som skrivs ska ses som någon form av rekommendation. Jag äger aktier i Fastpartner.

 • Hyresintäkterna ökade med 6% och uppgick till 488,8 mkr (462,7)
 • Driftnettot ökade med 7% till 329,5 mkr (308,4)
 • Förvaltningsresultatet ökade med 8% och uppgick till 246,3 mkr (227,9)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie landade på 110,60 kr (December 2021: 113,50)

Fastpartner levererar en stabil start på 2022. Hyresintäkterna ökade för tredje kvartalet i följd och bolaget upprepar sitt mål om att i slutet av 2025 ha ett förvaltningsresultat på rullande årsbasis på 1 500 mkr, där nuvarande siffra uppgår till 1 060 mkr (990).

Det högre förvaltningsresultatet i Q1 2022 jämfört med Q1 2021 var framför allt drivet av högre hyresintäkter till följd av nytecknade hyreskontrakt, färdigställda hyresgästanpassningar och hyror från förvärvade fastigheter. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 3%.

I rapporten skriver Fastpartner att kapitalmarknaden anpassat sig till den omvärldsmiljö som präglas av stigande inflation. Det uppges att räntekostnaderna ökat med 70-450 baspunkter, beroende på kvaliteten hos emittenten. Fastpartner har en stark finansiell ställning och kunde därför i början av april emittera en icke-säkerställd grön obligation till (givet omvärldsutvecklingen) attraktiva villkor. Bolagets räntetäckningsgrad uppgår till 4,5 gånger.

Utvecklingen i omvärlden har bidragit till beslutet att Fastpartner inte genomfört några större förvärv under Q1. Man lägger istället fokus på att utveckla sina befintliga fastigheter, vilka erbjuder en bättre risk/reward. Bolaget uppger dock att det är en fortsatt god efterfrågan på alla typer av lokaler på de sex kärnmarknader man är verksamma på.

Vid utgången av Q1 2022 hade Fastpartner bedömda outnyttjade byggrätter uppgående till cirka 443 000 (443 000) kvadratmeter uthyrningsbar yta, vilka fördelas på cirka 138 000 (138 000) kvadratmeter bostadsbyggrätter och cirka 305 000 (305 000) kvadratmeter kommersiella byggrätter.

Avslutande tankar

Jag tycker som sagt att Fastpartner återigen levererar ett stabilt kvartal. Jag tycker fortsatt att aktien handlas för lågt. En rimlig värdering borde enligt mig åtminstone vara i linje med det långsiktiga substansvärdet. Givet nuvarande aktiekurs på 88,50 kr handlas aktien till en substansrabatt på 20%.

Fastpartner är för tillfället mitt största innehav inom fastighetssektorn. Om aktien kan köpas på nuvarande nivåer är jag inte främmande för att köpa fler aktier.

Någon som har Fastpartner i portföljen?

2 comments:

 1. Äger endast D varianten av aktien. Visst blir man sugen att köpa när rabatten är så stor. Dock bör man tänka på att det är den stigande inflationen och rädslan till räntehöjning som gör att aktien sjunkit till den mängd rabatt som det är.. .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes, det finns en del utmaningar. Det är viktigt att ha en stark balansräkning samt sedan justeras de flesta hyresavtalen årligen utifrån inflationsnivån.

   Delete