Monday, 4 April 2022

Ogunsen: Diverse anteckningar och tankar om nuläget


I slutet på förra veckan publicerade Ogunsen sin årsredovisning för verksamhetsår 2021. Jag läste igenom rapporten i helgen och nedan är lite anteckningar. För egen del har summerar jag ofta ner lite anteckningar som jag ibland går tillbaka till och läser igenom. Dagens inlägg avslutas med lite tankar från mig kring Ogunsen (inklusive utvecklingen av nya publicerade rekryteringsannonser i Q1)

 • Ogunsen-koncernen har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Dessa städer bildas bolagets fyra huvudregioner: Stockholm, Uppsala, Väst och Syd
 • År 2021 var bästa året i bolagets historia
 • Försäljningen förbättrades tydligt redan under Q1 med ökande efterfrågan i samtliga regioner, framför allt inom rekrytering
 • Den höga orderingången höll sedan i sig under hela 2021 och har fortsatt i inledningen av 2022
 • Den ökade orderingången för rekryteringsverksamheten var överlag jämnt fördelat över regionerna, men där region Stockholm utmärkte sig allra mest
 • Även konsultverksamheten har ökade i samtliga regioner där region Väst uppvisade den procentuellt största ökningen
 • Koncernen sysselsatte i slutet av 2021 cirka 400 konsulter (340)
 • Under hösten 2021 antogs en ny tillväxtstrategi med målet att dubblera koncernens intäkter under kommande fem åren
 • Tillväxtstrategin är utformad för att skapa en plattform för tillväxt och möjliggöra en breddning av koncernens verksamhetsområden (vilka idag har en tyngdpunkt inom ekonomi och finans) till att omfatta fler varumärken inom specifika nischer och typer av tjänster
 • Arbetet med att starta upp ett nytt varumärke inom ”Young Professionals” pågår. Young Professionals kommer vara ett företag med fokus på yngre personer som exempelvis studenter och akademiker
 • Bolagets styrelseordförande skriver ”Jag gläds även åt dotterbolaget Wes positiva utveckling. Företaget ligger helt rätt i tiden med fokus på kvinnor och mångfald inom näringslivet, en affärsidé som jag är helt övertygad om kommer att generera fortsatt expansion under 2022”
 • Styrelseordföranden skriver även ”Vi går in i 2022 med avsevärt bättre förutsättningar jämfört med för bara ett år sedan. Arbetsmarknaden ser mycket bättre ut och trots viss osäkerhet kring pandemi och eventuella restriktioner pekar det mesta uppåt för vår del. I kombination med de omfattande effektiviseringar och kostnadsbesparingar vi har genomfört under de senaste åren medför detta att vi står väl rustade inför nästa steg i koncernens fortsatta utveckling. Vi har således goda förutsättningar att nå våra långsiktiga mål.”
 • Förutom vice VD är insynsägandet i bolagsledningen svagt
 • VD äger 5 500 aktier och 30 000 teckningsoptioner, vilka bedöms ha god sannolikhet att vara ”in the money” när de kan konverteras till aktier
 • Digitaliseringen är en av drivkrafterna bakom behovet av att ytterligare en eller fler kompetenser behövs i en roll för att matcha ett nytt behov. Flera traditionella roller har därför förändrats eller formats om över tid. Efterfrågan på så kallade hybridroller väntas därför fortsätta öka framöver
 • Ogunsen har en stark balansräkning och i nuläget ingen räntebärande extern finansiering. Bolagets policy är en låg riskprofil avseende placering av bolagets likviditet
 • Ogunsen har sin verksamhet enbart i Sverige och all fakturering sker i SEK. Bolagets leverantörer fakturerar huvudsakligen i SEK. Valutarisken är därmed obefintlig

Mina tankar

Ogunsen är det bolag som jag har haft allra längst i portföljen. De senaste 12 åren, vilket är ungefär den tidsperiod jag har ägt aktien, har Ogunsen tydligt presterat bättre än börsen i stor. Utöver en god aktiekursutveckling har Ogunsen också givit mig flera hundratusen kronor i utdelning.

Det sägs att man inte ska gifta sig med en aktie / ett bolag, men Ogunsen är ett bolag jag verkligen gillar. Jag följer utvecklingen löpande avseende annonser som publiceras offentligt. 


 Grafen ovan visar utvecklingen för nya rekryteringsannonser sedan vecka 50 föregående år. Det blev lite störningsmoment i min uppföljning när bolaget lanserade sin nya hemsida i Q4, därav att ovan graf inte innehåller en längre historik.

När Ogunsen levererade sin Q4-rapport i slutet av februari förkunnade man att efterfrågan är fortsatt hög. Justerat för skollov tycker jag att Ogunsen har uppvisat en tillfredsställande nivå på nya rekryteringsannonser hittills i år. Att Q1 ska vara stark är något jag räknar med, det är också ett kvartal med enkla jämförelsetal.

Aktien har dock kommit upp mycket och handlas inte långt ifrån All-Time High. Det krävs således att bolaget fortsätter utvecklas starkt. Trots att aktien har gått starkt uppgår direktavkastningen i skrivande stund till fina 6,42%.

Givet nuvarande aktiekurs på 51,40 kr och min prognos för vinst för aktie 2022 handlas Ogunsen till P/E 13,2. Det är ju inte direkt superdyrt. Särskilt inte om man tar i beaktande att bolaget inte har någon räntebärande extern finansiering samt en kassa på 6,1 kr per aktie.

En vikande konjunktur är givetvis en orosfaktor i Ogunsen, men jag ser mycket framemot att fortsätta följa bolagets framfart.

No comments:

Post a Comment